Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2024-06-14

Prof. Grzegorz Węgrzyn doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Grzegorz Węgrzyn został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 11 czerwca, w dniu święta podkarpackiej uczelni.

Najważniejszym punktem obchodów święta Uniwersytetu Rzeszowskiego było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Grzegorzowi Węgrzynowi. Doceniono w ten sposób jego wybitne osiągnięcia naukowe oraz wkład w rozwój nauki.

Prof. Grzegorz Węgrzyn jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (ukończył studia biologiczne). Do dziś pozostaje związany zawodowo ze swoją Alma Mater. Obecnie kieruje Katedrą Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii. Prowadzi badania nad regulacją ekspresji genów, replikacją materiału genetycznego u bakteriofagów i bakterii oraz molekularnymi mechanizmami chorób dziedzicznych i neurodegeneracyjnych u człowieka, a także rozwojem nowych potencjalnych terapii. Bazując na uzyskanych wynikach, zaproponował nie tylko oryginalne hipotezy mogące wyjaśnić molekularne mechanizmy regulacji procesów biologicznych, lecz wskazał też możliwości ich zastosowania w praktyce.

Jest autorem ponad 500 artykułów w międzynarodowych prestiżowych czasopismach. Liczba cytowań jego prac wynosi ponad 11 tys., a indeks Hirscha – 48. Należy do American Society for Biochemistry and Molecular Biology, American Society for Microbiology, International Society for Plasmid Biology, Society for Experimental Biology and Medicine, Central and Eastern European Genetic Network, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

W kadencji 2023–2026 jest prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (również w latach 2019–2022). Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej. Kilka dni temu otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

MK, źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)