Aktualności
Życie akademickie
10 Października
Źródło: archiwum PAMS
Opublikowano: 2023-10-10

Prof. Henryk Skarżyński członkiem honorowym PAMS

Prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy polski otochirurg, został przyjęty w poczet członków honorowych Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego. Doceniono jego wybitne zasługi w chirurgii poprawiającej słuch i audiologii oraz wiodącą rolę w międzynarodowej edukacji chirurgicznej i opiece zdrowotnej w Polsce.

Uroczystość odbyła się w Chicago podczas jubileuszowego, 70 Balu Lekarza organizowanego przez Polsko- Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (Polish American Medical Society). To największa i najbardziej wpływowa organizacja zawodowa zrzeszająca lekarzy, dentystów i weterynarzy poza granicami Polski. Została założona w 1946 roku. Doroczny bal jest głównym wydarzeniem charytatywnym PAMS. Całkowity dochód przeznaczany jest na Fundusz Stypendialny, z którego finansowane są stypendia dla studentów medycyny, stomatologii i weterynarii.

Prof. Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg, pionier i specjalista w dziedzinie implantacji ślimakowej. Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu. Przed 30 laty, jako pierwszy w Polsce, wykonał operację wszczepienia implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, ćwierć wieku temu, pierwszy w świecie, uruchomił program zachowania tzw. resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, a 20 lat temu przeprowadził, również pierwsze w świecie, operacje częściowej głuchoty, rozszerzając wskazania i dając szanse dziesiątkom milionów potencjalnych pacjentów.

Wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych do codziennej praktyki lekarskiej, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie, w tym upowszechniło Polską Szkołę Otologii w nauce i medycynie światowej. Prof. Skarżyński prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z całego świata. Przeprowadził ponad 1300 operacji pokazowych dla ponad 8 tys. profesorów, ordynatorów i innych specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą oraz w kilkudziesięciu krajach na czterech kontynentach.

Otrzymał liczne tytuły naukowe, w tym m.in. jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo (USA), w Kiszyniowie (Mołdawia), Biszkeku (Kirgistan). Tytułem doktora honoris causa doceniły go: Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP przez Prezydenta RP, wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy orz JŚ Papieża Franciszka, Prezydium PAN, Prymasa Polski, Orderem Uśmiechu, Orderem ECCE HOMO, i ponad 350 innymi odznaczeniami i wyróżnieniami międzynarodowymi i krajowymi.

Jest autorem i współautorem 4486 publikacji, 60 monografii oraz 3912 doniesień kongresowych i zjazdowych, głównie zagranicznych. Był głównym organizatorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i od 1996 roku jego dyrektorem oraz organizatorem budowy i funkcjonowania Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Osobiście wykonał dotychczas ponad 230 tys. procedur chirurgicznych. W 2022 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Honorowe członkostwo PAMS prof. Skarżyński odebrał z rąk dr. Piotra Brukasza, prezydenta Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)