Aktualności
Życie akademickie
25 Listopada
Źródło: www.ptm.org.pl
Opublikowano: 2022-11-25

Prof. Jacek Miękisz nadal prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Prof. Jacek Miękisz z Uniwersytetu Warszawskiego został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Będzie to już jego druga kadencja na tym stanowisku.

Wybory władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego na kadencję 2023–2025 odbyły się 19 listopada. W ich wyniku prezesem został ponownie prof. Jacek Miękisz, sprawujący tę funkcję od 2020 roku. Pracuje w Zakładzie Biomatematyki i Teorii Gier na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ze stołeczną uczelnią jest związany od 1994 roku. Wcześniej m.in. z Virginia Tech (Blacksburg), University of Texas (Austin), University of Missouri (Columbia), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia) i Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Wśród jego zainteresowań naukowych są: fizyka matematyczna, w szczególności mechanika statystyczna i topologia układów nieokresowych, teoria gier ewolucyjnych, stochastyczne modele procesów komórkowych, opóźnienia czasowe w biologii ewolucyjnej i komórkowej.

Był wicedyrektorem Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW ds. finansowych (1999–2000) oraz ds. dydaktycznych (2005–2012), nadzorował pilotaż programu studiów zamawianych na MIMUW (2008–2011), koordynował ze strony Polski program Innovative Training Network (2021–2025) oraz program naukowy European Science Foundation (2002–2006).

Bardzo ważnym celem w nadchodzącej kadencji będzie zintensyfikowanie kontaktów ze „światem zewnętrznym”, a więc popularyzacja i ukazywanie roli matematyki w życiu i innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy, wskazywanie roli matematyki w kształceniu na wszystkich poziomach edukacji, opracowywanie i popieranie konkretnych rozwiązań. Niezwykle istotne będzie też wzmocnienie udziału polskiego środowiska matematycznego we władzach międzynarodowych organizacji i towarzystw matematycznych – zapowiedział w swojej deklaracji programowej 29 prezes w historii PTM.

Polskie Towarzystwo Matematyczne zostało założone w 1919 roku w Krakowie jako Towarzystwo Matematyczne w Krakowie. Rok później przekształcono je w organizację ogólnopolską działającą pod obowiązującym do dziś szyldem. Wśród celów PTM jest reprezentowanie opinii i interesów polskiego środowiska matematycznego; krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej i popularyzacja matematyki; wspieranie badań matematycznych i zastosowań matematyki; dbałość o zachowanie tradycji matematyki polskiej; integracja polskiego środowiska matematycznego, w tym podtrzymywanie więzi z matematykami polskimi pracującymi za granicą; dbałość o należytą organizację i warunki pracy matematyków polskich.

Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznaje szereg nagród i wyróżnień za działalność matematyczną, w tym nagrody główne: im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych; im. Samuela Dicksteina za osiągnięcia w dziedzinie edukacji matematycznej, popularyzacji i historii matematyki; im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki; dla młodych matematyków (nie starszych niż 28 lat) za osiągnięcia badawcze.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)