Aktualności
Życie akademickie
20 Czerwca
Fot. Marcin Szmidt
Opublikowano: 2024-06-20

Prof. Jacek Moll doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

Prof. Jacek Moll, jeden z twórców kardiochirurgii dziecięcej w Polsce, cieszący się ogromnym szacunkiem wśród medyków i pacjentów, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Uroczystość odbyła się 19 czerwca.

Twórca Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki otrzymał od Politechniki Łódzkiej najwyższą godność akademicką w uznaniu dla swoich wyjątkowych zasług w rozwój cywilizacyjny, wirtuozerii w łączeniu inżynierii z medycyną, a także wyróżniającej się chlubnej postawy w życiu.

Prof. Jacek Moll jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W trakcie studiów odkrył potrzebę i potencjał użycia techniki w poprawie efektywności medycyny. To przełożyło się na decyzję o zdobyciu wykształcenia medycznego. Pięć lat później ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny). Zdobyte w murach politechnicznych wykształcenie całe swoje zawodowe życie wykorzystywał w kardiochirurgii, projektując i wykonując zastawki serca dla dzieci.

Swoją zawodową karierę rozpoczął w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Łodzi. Następnie został zatrudniony w Klinice Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), w zespole prof. Zbigniewa Religi. W 1987 roku ukończył specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w 1990 r. – II stopnia z kardiochirurgii. Wykorzystując to doświadczenie, a także umiejętności zdobyte podczas wyjazdów zagranicznych, został ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 1998 objął tam funkcję kierownika Kliniki Kardiochirurgii.

Równolegle z pracą kardiochirurga uczestniczył w projektowaniu sztucznych zastawek. Politechniczne wykształcenie pozwoliło mu własnoręcznie wykonywać sztuczne zastawki serca spersonalizowane do potrzeb małych pacjentów. Stał się pionierem i wizjonerem w zakresie leczenia wad serca płodów, noworodków oraz dzieci starszych. Wprowadził i upowszechnił metodę Rossa do leczenia wad aortalnych u dzieci. Brał udział w 15 tys. operacji. Dzięki jego doświadczeniu i wiedzy znacząco obniżyła się śmiertelność dzieci urodzonych z wadami serca. Uczestniczył w
interdyscyplinarnym projekcie budowy polskiej sztucznej zastawki serca. Efektem pracy badawczej prof. Molla jest również ok. 100 publikacji naukowych.

Prof. Moll swoje doświadczenie naukowe zdobywał w najlepszych ośrodkach medycznych w Europie i Ameryce Północnej. W trakcie pobytu w USA uzyskał dwa patenty na nowe modele mechanicznych zastawek serca. Prowadził wieloletnią współpracę z Politechniką Łódzką, m.in. uczestniczył w badaniach dotyczących pokrywania powierzchni nanokrystalicznym diamentem dla potrzeb medycyny. To zagadnienie stało się tematem pracy nagrodzonej „Noblem dla Polaka”, przyznawanym przez Komitet Badań Naukowych.

W 1992 roku współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca. Należy do licznych międzynarodowych i krajowych towarzystw lekarskich, np. C. Walton and Richard C. Lillehei Surgical Society, International Society for Cardiovascular Surgery, The European Association for Cardio-Thoracic Surgery, The Society of Thoracic Surgeons, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Akademii Inżynierskiej w Polsce, Komisji Bioetycznej PAN. Jest członkiem założycielem International Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

MK, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)