Aktualności
Życie akademickie
10 Listopada
Źródło: www.gum.gov.pl
Opublikowano: 2020-11-10

Prof. Jacek Semaniak powołany na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Miar

Prof. Jacek Semaniak, członek Komitetu Polityki Naukowej i były rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, został prezesem Głównego Urzędu Miar. Jest siedemnastym szefem tej instytucji.  

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego dokument wręczył wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Jacek Semaniak jest profesorem nauk fizycznych oraz absolwentem studiów z zakresu fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Doktoryzował się w 1995 roku w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 roku na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o rozprawę Dissociative Recombination in Ion Storage Rings. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał 3 lipca 2012 roku. Jego działalność naukowa związana jest z badaniem zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy oraz badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami.

Od 1988 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik Zakładu Fizyki Molekularnej, a następnie Zakładu Fizyki Medycznej i Biofizyki), w latach 1995–1998 odbył staże naukowe w Politechnice Sztokholmskiej i Uniwersytecie Sztokholmskim. Pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (2008–2012), prorektora ds. ogólnych (2012–2020) oraz przez ostatnie osiem lat (2012– 2020) rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od tego roku zasiada w Komitecie Polityki Naukowej.

Główny Urząd Miar został powołany 1 kwietnia 1919 roku. To jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w niepodległej Polsce. GUM sprawuje nadzór nad administracją miar i administracją pobierczą w kraju. Podstawowym jego zadaniem jest: zapewnienie spójności pomiarowej, utrzymanie państwowych wzorców miar, zapewnienie wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce oraz oraz ich zgodności z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar. Urząd łączy w sobie dwie funkcje: krajowego instytutu metrologicznego zajmującego się metrologią wzorców dla potrzeb przemysłu nauki i systemu laboratoriów wzorcujących oraz centralnego urzędu administracji państwowej w zakresie metrologii prawnej, obejmującej prawną kontrolę metrologiczną, system oceny zgodności i nadzór nad towarami paczkowanymi.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)