Aktualności
Życie akademickie
21 Lutego
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2023-02-21

Prof. Jan Reedijk doktorem honoris causa UMK

Prof. Jan Reedijk, chemik z Uniwersytetu w Lejdzie, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyróżnienie przyznano naukowcowi w dowód uznania dla jego wkładu w tworzenie i rozwój badań z zakresu chemii bionieorganicznej.

O przyznaniu honorowego tytułu prof. Reedijkowi zdecydował Senat UMK na podstawie wybitnego dorobku uczonego, a także jego relacji z Wydziałem Chemii UMK, owocujących m.in. zaangażowaniem pracowników jednostki w badania w nowoczesnym i atrakcyjnym obszarze chemii bionieorganicznej.

Profesor Jan Reedijk urodził się w 1943 r. w Westmaas (Holandia). Studia chemiczne podjął na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie w 1966 r. zdobył dyplom magistra, a po dwóch latach uzyskał stopień doktora. Jako młody doktor stworzył i budował własną tematykę badawczą, którą rozwijał na Uniwersytecie Technologicznym w Delft. W 1979 r. został profesorem w zakresie chemii nieorganicznej i powrócił do Lejdy, gdzie był liderem grupy badawczej w Instytucie Chemii. Pełnił tę funkcję przez 30 lat, aż do przejścia na emeryturę. W latach 2003–2015 zasiadał w fotelu dyrektora tej jednostki. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 1200 artykułów w najlepszych czasopismach naukowych. Należy do grona najczęściej cytowanych na świecie chemików nieorganików (ponad 63 tys. cytowań). Za wkład w rozwój chemii bionieorganicznej otrzymał nagrodę badawczą Maxa Plancka.

Prof. Reedijk był członkiem kilkunastu prestiżowych czasopism międzynarodowych i pełnił wiele funkcji m.in. w IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej), COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), EuCHEMS (Europejskie Towarzystwo Chemiczne), Royal Netherlands Chemical Society, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences czy Netherlands Organization of Advancement of Research. Zasiadał w Holenderskiej i Fińskiej Akademii Nauk.

źródło: www.portal.umk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)