Aktualności
Życie akademickie
17 Stycznia
Prof. Janusz Jurczak (po lewej), obok rektor UW, prof. Marcin Pałys; źródło: Facebook/UW
Opublikowano: 2019-01-17

Prof. Janusz Jurczak doktorem h.c. UW

Profesor Janusz Jurczak, wybitny uczony w dziedzinie chemii organicznej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość odbyła się w środę, 16 stycznia, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego.

Prof. Jurczak to cieszący się międzynarodowym uznaniem chemik, autor kilkuset wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych. Od początku pracy naukowej związany jest z Instytutem Chemii Organicznej PAN, a także przez wiele lat z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej dotychczasowej działalności prof. Jurczak współpracował z wieloma wybitnymi badaczami, w tym m.in. z laureatami Nagrody Nobla prof. Vladimirem Prelogiem oraz prof. Jean-Marie Lehnem. Zajmuje się zagadnieniami stereochemii, syntezy stereokontrolowalnej, badaniem mechanizmów reakcji chemicznej oraz problemami rozpoznania molekularnego. Do licznych dokonań naukowych profesora należą nowatorskie badania syntezy organicznej, wprowadzenie do chemii organicznej badań z zastosowaniem metod wysokiego ciśnienia oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii supramolekularnej. W tych obszarach jest dziś niekwestionowanym autorytetem i to właśnie za niepodważalny wkład w rozwój chemii organicznej UW nadał mu godność honoris causa. Prof. Jurczak jest także laureatem doktoratu honorowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Jurczak był także honorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i naukowymi, w tym m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami nadawanymi przez Polskie Towarzystwo Chemiczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii – Medalem Stanisława Kostaneckiego i Medalem Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego oraz najwyższymi wyróżnieniami Wydziału Chemii UW: Nagrodą Naukową im. Wojciecha Świętosławskiego i Nagrodą Dydaktyczną im. Arkadiusza Piekary.

Źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)