Aktualności
Życie akademickie
22 Listopada
Źródło: www.sggw.edu.pl
Opublikowano: 2023-11-22

Prof. Janusz Żmija doktorem honoris causa SGGW

Prof. Janusz Żmija z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ekspert w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej, został doktorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. Janusz Żmija został uhonorowany przez Senat SGGW w uznaniu zasług w kształceniu kadry i upowszechnianiu osiągnięć naukowo-badawczych z zakresu ekonomii rolnej i rozwoju wsi, wybitny wkład w rozwój wiedzy społeczno-ekonomicznej z zakresu ekonomii rolnej oraz wieloletnią twórczą współpracę z warszawską uczelnią, zwłaszcza Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Wydziałem Ekonomicznym.

Prof. Janusz Żmija ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Następnie rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie (obecny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). To wybitny ekonomista rolny, znawca problematyki ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej, jak również uznany w kraju i zagranicą autorytet naukowy w zakresie agrobiznesu i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Głównymi kierunkami jego badań są: organizacja oraz ekonomika chowu bydła mlecznego i mięsnego; rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów; ekonomiczno-organizacyjne aspekty produkcji zwierzęcej; problemy rozwoju małych (drobnych) gospodarstw rolnych; rozwój agrobiznesu i przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Opublikował łącznie 285 prac naukowych, w tym 179 oryginalnych prac twórczych (ok. 30% zagranicznych), 14 książek i skryptów, 78 innych publikacji. Wykonał ponad 100 ekspertyz i opinii.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną, zajmował wiele stanowisk związanych z funkcjonowaniem macierzystej uczelni oraz poza nią. Był kierownikiem Zakładu Agrobiznesu, kierownikiem Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie, dyrektorem Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami. W latach 2005–2012 piastował stanowisko rektora Akademii Rolniczej. Wcześniej przez dwie kadencje (1996–2002) pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, a w latach 2002–2005 dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Obecnie przewodniczy Fundacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pełni funkcję dyrektora Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych.

Od 2008 do 2012 roku sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Z kolei w latach 2014–2017 i 2018–2021 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1995–1997 był wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

MK, źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)