Aktualności
Życie akademickie
28 Listopada
Źródło: www.gazeta.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2019-11-28

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa SGH

Prof. Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Senat uczelni nadaje ten zaszczytny tytuł osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

Profesor Jerzy Hausner to wybitny badacz i intelektualista, uznany autorytet uniwersytecki, twórca wielu rozwiązań ustrojowych z zakresu gospodarki, polityki regionalnej i polityki społecznej, wprowadzonych w Polsce po 1989 roku. Jest założycielem i patronem krakowskiej szkoły współzarządzania publicznego i polityk publicznych, będąc zarazem twórcą nowoczesnego myślenia o zarządzaniu sprawami publicznymi. W tym obszarze została nawiązana bliska współpraca między Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH a Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prof. Hausner został uhonorowany stanowiskiem Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics w prestiżowej uczelni ekonomicznej Copenhagen Business School. Od 2014 roku uczestniczył w pracach Brussels European and Global Economic Laboratory, a od 2018 roku jest członkiem High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”, będącego organem doradczym Komisji Europejskiej w zakresie budowania nowej polityki przemysłowej w Europie.

W uznaniu wybitnych zasług w służbie publicznej profesor Hausner został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Kisiela, Nagrody im. Władysława Grabskiego, przyznawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, oraz Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2014 w kategorii „Polityk”.

– Jesteśmy wdzięczni profesorowi Hausnerowi za niestrudzony namysł nad społecznymi warunkami rozwoju gospodarczego. Dzięki profesorowi możemy lepiej rozumieć, że aby dokonywał się ów rozwój, mobilizacja kapitału społecznego musi odbywać się na wszystkich poziomach społecznej aktywności. Przyjmujemy przekonanie profesora o tym, że jedynym lekiem na frustrację, rozrywanie państwa przez grupy interesu jest odważna polityka ekonomiczna – współdziałanie, dialog i partnerstwo. Aktywność naukowa i publiczna pana profesora daje przykład, jak praktycznie to robić – mówił rektor SGH prof. Marek Rocki.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wystąpienie nowego doktora honoris causa SGH, które zakończyło się apelem:

– Trzeba w ekonomii odbudować i ożywić tradycję jej zakorzenienia w filozofii moralnej. Ekonomia nie może analizować tylko efektywności i wzrostu, musi rozpatrywać przede wszystkim jakość życia i rozwój. Przyjęte w niej perspektywy poznawcze i związane z nimi pojęcia powinny sprzyjać upodmiotowieniu jednostek i wspólnot, podczas gdy dzisiaj wspierają ich uprzedmiotowienie. Ekonomia ma być przede wszystkim „ekonomią wartości”. Wtedy będzie służyć generowaniu wartości ekonomicznej i podtrzymywaniu działalności gospodarczej człowieka – podsumował prof. Jerzy Hausner.

źródło: SGH

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)