Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Źródło: KAAFM
Opublikowano: 2019-06-12

Prof. Jerzy Malec doktorem h.c. uniwersytetu w Równem

Z okazji przypadającej w ubiegłym roku rocznicy ćwierćwiecza uczelni, Rada Naukowa Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego im. Akademika Stepana Demianczuka w Równem na Ukrainie postanowiła nadać tytuł doktora honoris causa rektorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. zw. dr hab. Jerzemu Malcowi.

Prof. Jerzy Malec, wybitny znawca dziejów federalizmu europejskiego oraz historii administracji, od kilkunastu lat zaangażowany jest we współpracę z uniwersytetem w Równem, zarówno na polu organizacyjnym, jak i naukowym. Uniwersytet im. Stepana Demianczuka był pierwszą zagraniczną uczelnią, z którą Krakowska Akademia podpisała umowę o współpracy. Zaowocowała ona wspólnymi przedsięwzięciami: wydawaniem zeszytów naukowych, wymianą studentów oraz udziałem w konferencjach naukowych.

Prof. Malec, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa w Krakowskiej Akademii, od 1 września 2005 roku jest rektorem tej uczelni. Napisał ponad 150 publikacji, w tym kilka książek z zakresu historii administracji, historii ustroju oraz dziejów federalizmu polskiego i europejskiego. Stypendysta Uniwersytetu Genewskiego oraz wielokrotnie Instytutu Maxa Plancka ds. Europejskiej Historii Prawa we Frankfurcie nad Menem.

Od 2002 do 2007 roku był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy MNiSW. W latach 2000–02 pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracji, a następnie Wydziału Prawa i Administracji KSW. W latach 2005–2008 był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, a obecnie jest Honorowym Przewodniczącym KRZaSP. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN w kadencji 2015–2018. Ponadto: wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (w kadencji 2012–2016), profesor honorowy Uniwersytetu 6 Października w Egipcie, doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skoworody w Charkowie oraz Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 2015 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Z uwagi na niemożność osobistego uczestnictwa rektora w uroczystościach jubileuszowych, prorektor Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego prof. dr Vitalij Demianczuk dokonał 10 czerwca uroczystego wręczenia dyplomu honoris causa w murach Krakowskiej Akademii.

Anna Cieślak, źródło: KAAFM

 

Dyskusja (0 komentarzy)