Aktualności
Życie akademickie
17 Maja
Źródło: www.put.poznan.pl
Opublikowano: 2021-05-17

Prof. Jerzy Merkisz doktorem honoris causa PL

Prof. Jerzy Merkisz, autorytet naukowy w dziedzinie silników spalinowych i motoryzacyjnych zagrożeń środowiska, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Jest osiemnastym uczonym wyróżnionym tą godnością.

Uroczystość nadania tytułu odbyła się w piątek, 14 maja, w formie hybrydowej. Prof. Jerzy Merkisz od ponad 30 lat wspiera naukowo Politechnikę Lubelską. Był promotorem 4 doktoratów, wykonał recenzje dorobku wielu naukowców ubiegających się o tytuł naukowy profesora oraz recenzje rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Prowadził także warsztaty doktoranckie, inicjował nowe tematy badawcze, miał udział w rozwoju bazy aparaturowej Wydziału Mechanicznego PL.

W latach 90. ubiegłego wieku motoryzacyjne środowisko naukowe znajdowało się w trudnym położeniu. Potrzeba było lidera i wizji odbudowy potęgi świata naukowego silników spalinowych. Ośrodkiem, który podjął się tego trudnego zadania, była Politechnika Poznańska, a naturalnym liderem został prof. Merkisz. Zintegrował on środowisko naukowe związane z konstrukcją i badaniami spalinowych zespołów napędowych. Był założycielem oraz pierwszym i jedynym jak dotąd prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych – podkreślił prof. Mirosław Wendeker, promotor doktoratu.

Prof. Jerzy Merkisz od 1971 roku jest związany naukowo z Politechniką Poznańską. Kieruje na tej uczelni Zakładem Silników Spalinowych. Wcześniej prowadził Pracownię Ochrony Środowiska oraz pełnił funkcję dyrektora Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn (obecnie Instytut Silników Spalinowych i Napędów).

Jego działalność naukowa dotyczy zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Opracował koncepcję oraz metodykę badań emisji związków szkodliwych spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji środków transportu, w których zastosowano silniki spalinowe. Jest autorem i współautorem 45 monografii i podręczników akademickich, 13 patentów oraz ponad 690 artykułów, 440 referatów i 390 prac badawczych dla przemysłu.

Należy do Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji, Polskiego Instytutu Spalania, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego. Tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej jest trzecim w jego karierze. Wcześniej uhonorowały go w ten sposób: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Jest także honorowym profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

MK, źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)