Aktualności
Życie akademickie
27 Czerwca
Fot. Olimpia Orządała
Opublikowano: 2024-06-27

Prof. Jerzy Nikitorowicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Jerzy Nikitorowicz, były rektor Uniwersytetu w Białymstoku, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 25 czerwca w spinPLACE w Katowicach.

Prof. Jerzy Nikitorowicz, pedagog, pionier nurtu pedagogiki wielokulturowej i międzykulturowej, „człowiek pogranicza”, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w dowód uznania za budowanie mostów dialogu między narodami, społecznościami i jednostkami, za nadawanie polskiej pedagogice humanistycznego wymiaru, a także za wkład w rozwój polskiej pedagogiki międzykulturowej i badań nad kulturami pograniczy i  za postawę moralną,

Prof. Nikitorowicz jest wybitnym współczesnym pedagogiem o uznanym międzynarodowym autorytecie, twórcą szkoły naukowej – pedagogiki międzykulturowej oraz idei Uniwersytetu Pogranicza. To ceniony autor licznych publikacji i kreator współczesnych orientacji teoretycznych i metodologicznych w naukach pedagogicznych, mistrz i nauczyciel wielu pokoleń pracowników nauki, całą swoją naukową biografią udowadniający sens i potrzebę „myślenia o” i „działania na rzecz” łączenia różności i różnorodności kulturowej.

Jest postacią niezwykle zasłużoną dla Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1993 do 2005 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a w latach 2005–2012, przez dwie kadencje, piastował funkcję rektora uczelni. Był współinicjatorem powołania i prowadzenia  (wraz ze „Wspólnotą Polską”) studiów dla polskojęzycznych obywateli Białorusi w Grodnie. Jako rektor podjął działania związane z powołaniem Filii UwB w Wilnie. W powołanej i kierowanej przez niego Katedrze Edukacji Międzykulturowej prowadzone są poświęcone tej problematyce badania, seminaria magisterskie i doktoranckie, konferencje, a także wydawane są materiały metodyczne dla nauczycieli z zakresu dziedzictwa kulturowego, upowszechniania i ochrony kultury regionalnej i europejskiej.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Uroczystości nadania prof. Jerzemu Nikitorowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa „Pedagogika wobec wartości i norm ładu społecznego: idee – dyskursy – badania”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)