Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Fot. Adam Paczkowski
Opublikowano: 2024-06-12

Prof. Jerzy Woźnicki doktorem honoris causa Politechniki Koszalińskiej

Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Jest jedenastą osobą wyróżnioną najwyższą godnością akademicką przez tę uczelnię.

Uroczystość nadania tytułu była jednym z punktów obchodów 56-lecia Politechniki Koszalińskiej. Prof. Woźnickiego uhonorowano za zaangażowanie w tworzenie założeń systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Prof. Jerzy Woźnicki od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Politechniką Warszawską, gdzie prowadził badania w zakresie elektroniki próżniowej, optoelektroniki i fotoniki. Od wielu lat zajmuje się politykami publicznymi w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych i monografii z zakresu optoelektroniki oraz ponad 130 publikacji dotyczących zarządzania uczelnią oraz prawnych uwarunkowań działania szkolnictwa wyższego, a także ram legislacyjnych polityki edukacyjnej i naukowej państwa.

W latach 1990–1996 był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, a następnie rektorem tej uczelni (1996–2002). Od 1997 do 1999 roku przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych. Był jednym z założycieli, wiceprzewodniczącym (1997–1999), przewodniczącym (1999–2002) i honorowym przewodniczącym (2002–2005) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2014–2017 stał na czele Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Integracji Europejskiej w Polsce oraz przewodniczącym powołanej przez prezydenta RP Grupy Ekspertów przygotowującej nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Brał udział w pracach Komisji Etyki w Nauce (2009–2022). Od 2002 r. jest prezesem Fundacji Rektorów Polskich, a od 2003 r. – dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Kieruje pracami Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Należy do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA). Jest też przewodniczącym Rady Patronackiej „Forum Akademickiego”.

Zainicjował i koordynuje działanie strategicznego partnerstwa między KRASP a Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Od 2013 r. odbyło się szereg polsko-ukraińskich spotkań rektorów i wzajemnych wizyt oraz podpisano umowy o współpracy polsko-ukraińskiej na poziomie organizacji przedstawicielskich zrzeszających uczelnie i rektorów w Polsce i w Ukrainie. Jest liderem wieloletniego projektu „Polsko-Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)