Aktualności
Życie akademickie
17 Września
Źródło: Twitter/SGGW
Opublikowano: 2021-09-17

Prof. Jimmy Mazurkiewicz doktorem honoris causa SGGW

Prof. Jimmy Mazurkiewicz z Texas Agricultural and Mechanical University otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się 17 września w Auli Kryształowej.

Prof. Jimmy Mazurkiewicz znany jest wielu rolnikom w Polsce. To między innymi dzięki niemu, wielu z nich miało okazję poznać rolnictwo w Teksasie osobiście. Dotychczas z wymiany młodych rolników – w akcję tę po stronie polskiej zaangażowany jest m.in. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a po stronie amerykańskiej Texas A&M University – skorzystało ok. 130 osób. Od ośmiu lat młodzi rolnicy z Polski wyjeżdżają na praktyki do Teksasu, a ich rówieśnicy z Ameryki poznają nasze rolnictwo.

Prof. Jimmy Mazurkiewicz jest Amerykaninem z polskimi korzeniami (Teksańczykiem w piątym pokoleniu). Jego dziadkowie pochodzili z Wielkopolski, wyjechali do Ameryki w XIX w. i osiedlili się właśnie w stanie Teksas. Swoją karierę zawodową związał z rolnictwem. Jest znawcą nauk o zwierzętach, wybitnym specjalistą z zakresu chowu i hodowli zwierząt, ekonomistą, doradcą rolnym. Posiada gospodarstwo rolne, zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, jest ekspertem i sędzią w wielu amerykańskich konkursach stanowych dla hodowców bydła. Studiował na jednej z największych uczelni w USA – Texas Agricultural and Mechanical University oraz na Texas Tech University. Od 1998 roku jest profesorem Texas A&M University, gdzie pracuje od 1978 r. Odpowiada za program doszkalający dla kadry zarządzającej w rolnictwie TALL (Texas Agricultural Lifetime Leadership), którego jest dyrektorem. Absolwenci programu TALL z jego inicjatywy dwukrotnie odwiedzili Polskę.

Realizuje ważną misję przygotowywania programów nauczania i monitorowania kształcenia studentów oraz szkolenia liderów teksańskiego rolnictwa i życia gospodarczo-politycznego. Wdrożył ponad 300 programów edukacyjnych. Zorganizował 115 spotkań informacyjnych o programach edukacyjnych TALL i AgriLife Extension.
Wygłosił ponad 100 wykładów i prelekcji dla studentów, wykładowców, przedstawicieli organizacji rolniczych w Teksasie i za granicą, m.in. w Indiach, Meksyku, Korei Południowej oraz w Polsce. Był organizatorem międzynarodowych konferencji młodych naukowców z obszaru nauk rolniczych. Jest pionierem badań w zakresie produkcji pasz i żywienia zwierząt w Dolinie Brazos, których efektem był wzrost efektywności produkcji zwierzęcej w regionie obejmującym 40 hrabstw.

Wdrożył ponad 150 innowacji rolniczych. Opracował 20 publikacji zwartych oraz 50 raportów technicznych do bezpośredniego zastosowania w praktyce rolniczej. Dotyczyły one m.in. uprawy bawełny, kukurydzy, pszenicy, sorga
i roślin paszowych, ochrony roślin, hodowli bydła, weterynarii, żywienia zwierząt, rybactwa, łowiectwa i gospodarki leśnej. W ostatnich latach zainicjował w Polsce hodowlę bydła amerykańskiej rasy Angus, dostarczając embriony najwyższej jakości krzyżówek genetycznych tej rasy. Wyjątkowa umiejętność transferu wiedzy naukowej i wdrażania
badań naukowych do praktyki rolniczej oraz pasja, z jaką realizuje tę misję, przyniosły mu wielkie uznanie i szacunek środowiska akademickiego i społeczno-gospodarczego.

Niestrudzenie od lat promuje nasz kraj w USA, nie tylko jako profesor Texas A&M University, ale też jako działacz społeczny, rewitalizator języka i kultury polskiej w Teksasie, promotor polskiego biznesu na arenie światowej. Organizuje wizyty studyjne polityków, przedsiębiorców, rolników i naukowców amerykańskich do Polski, ułatwiając tym samym wzajemne kontakty, propagując polskie osiągnięcia, nie tylko w sferze rolnictwa. Dzięki niemu uczelnie w Gdańsku, Bydgoszczy i Wrocławiu nawiązały kontakty i współpracują z uczelnią w Teksasie. Podobnie wsparł kontakty i wymianę myśli z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Radzikowie. Przygotował wizyty marszałków województw, polskich rolników, studentów, przedstawicieli branżowych organizacji związkowych w Teksasie. Dzięki jego zaangażowaniu wielu rodaków ma aktualnie możliwość żywej, szerokiej współpracy naukowej, gospodarczej i edukacyjnej z firmami i instytucjami amerykańskimi – wymienia na łamach portalu farmer.pl Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Prof. Mazurkiewicz jest wielkim orędownikiem i popularyzatorem kultury i tradycji polskiej na amerykańskiej ziemi oraz niestrudzonym badaczem dziejów Polaków w Teksasie. Swoją wiedzą w tym zakresie i pasją, chętnie dzieli się zarówno z naukowcami, jak i z szeroką publicznością. Z jego inicjatywy zostało założone stowarzyszenie studentów polskiego pochodzenia na Texas A&M University. Należy do zespołu folkowego promującego polską muzykę ludową. Pełni też funkcję dyrektora Polsko-Amerykańskiej Rady Teksasu. Jest inicjatorem i współautorem wielu wydarzeń promujących polskie tradycje i obrzędy, mocno wspiera polski Kościół w Teksasie. Co roku organizuje spotkania wigilijne w swoim domu, w którym uczestniczy ponad setka osób. Zaprasza i opiekuje się polskimi, folkowymi zespołami muzycznymi, które przyjeżdżają do Teksasu.

Zgodnie z tradycją nowy doktor honoris causa SGGW otrzymał czapkę akademicką.

Agnieszka Kozłowska, źródło: www.farmer.pl, SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)