Aktualności
Życie akademickie
13 Maja
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2021-05-13

Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa PL

Prof. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej, specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej. Uroczystość wręczenia była jednym z punktów jubileuszu 68-lecia lubelskiej uczelni.

Nadanie godności odbyło się 13 maja w auli St. Podkowy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Towarzyszyła obchodom 68-lecia uczelni. Jak przypomniał rektor prof. Zbigniew Pater, pierwszy tytuł doktora honoris causa Senat PL przyznał w 2002 r. prof. Michałowi Kleiberowi. Prof. Józef Gawlik jest siedemnastą osobą uhonorowaną tym tytułem.

Prof. Józef Gawlik posiada bogaty dorobek naukowy i wdrożeniowy. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce naukowców w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, głównie ze względu na dokonania naukowe i przemysłowe. Prof. Gawlik od lat współpracuje naukowo z Wydziałem Mechanicznym, a zwłaszcza z Katedrą Podstaw Inżynierii Produkcji. Był między innymi recenzentem w 2 przewodach doktorskich i uczestniczył w 8 postępowaniach habilitacyjnych na naszym wydziale – mówił prof. Józef Kuczmaszewski, promotor doktoratu.

W trakcie wydarzenia prof. Gawlik wygłosił wykład „Wkład polskich twórców – inżynierów w rozwój techniki i technologii. Wybrane przykłady”.

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora (1977 r.) i doktora habilitowanego (1989 r.) uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, zaś nominację profesorską otrzymał w roku 1998. W latach 1999–2005 pełnił funkcję prorektora, natomiast w latach 2005–2008 rektora Politechniki Krakowskiej. Był dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej (2009–2017).

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk (2007–2015), jest członkiem rzeczywistym Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 2002 r.), a od 2019 r. – jej wiceprzewodniczącym. Zasiada w Radach Naukowych: Instytutu Technologii Eksploatacji  Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu (od 2011 r.), Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych – OBRUM (2013–2015), Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (od 2017 r.). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2012–2020). Pełni rolę  eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2012 r.). Visiting professor w: Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (1999–2000), Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie, Instytucie Materiałów Supertwardych w Kijowie, Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Główne obszary jego prac badawczych i wdrożeniowych to: technologia obróbki powierzchniowej narzędzi,  nadzorowanie procesu obróbki materiałów trudnoskrawalnych. Współautor lub autor: 11 opracowań monograficznych, ponad 250 publikacji, 13 patentów, kierownik 14 prac wdrożeniowych i 5 projektów celowych. Opracował ponad 200 opinii na stopnie i tytuły naukowe, w tym dla uczelni zagranicznych. Przewodniczył komitetom organizacyjnym 12 konferencji międzynarodowych, w tym Kongresu DAAAM. Promotor
12 rozpraw doktorskich.

Jest doktorem honoris causa: Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego (2007 r.), Politechniki Koszalińskiej (2016 r.) i Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Miszkolcu (2010 r.). Otrzymał m.in. Medal im. dr. Henryka Jordana nadany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2005 r.), Złotą Odznakę Prometeusza (2006 r.), Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” (2005 r.), Medal Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej (2018 r.), 3 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1999 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.).

MK, źródło: PL

 

Dyskusja (0 komentarzy)