Aktualności
Życie akademickie
23 Maja
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2023-05-23

Prof. Katarzyna Majewska-Nowak z PWr w EASA

Prof. Katarzyna Majewska-Nowak z Politechniki Wrocławskiej została przyjęta do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. To jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie.

European Academy of Sciences and Arts (EASA) z siedzibą w Salzburgu została utworzona w 1990 roku w celu rozwijania współpracy naukowej, przygotowania specjalistycznych analiz w zakresie pojawiających się wyzwań społecznych czy kwestii etycznych oraz wzmocnienia roli europejskich środowisk badawczych. Jej członkami są wybitni przedstawiciele nauki i sztuki. Obecnie zrzesza ponad 2 tys. ludzi nauki, kultury i religii, w tym blisko czterdziestu laureatów Nagrody Nobla.

Do grona ponad czterdziestu jej członków z Polski dołączyła właśnie prof. Katarzyna Majewska-Nowak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Zajmie się analizami i ekspertyzami w obszarze nauk o ziemi i ochrony środowiska. Na co dzień pracuje w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska. Jej główne zainteresowania naukowe oscylują wokół technologii oczyszczania wody i ścieków, a zwłaszcza zastosowania w tym zakresie procesów membranowych. Bada również procesy odzyskiwania wody, odzyskiwanie wartościowych składników ze ścieków przemysłowych oraz tworzenie zamkniętych obiegów wody.

Od początku swojej kariery naukowej i dydaktycznej jest związana z Wydziałem Inżynierii Środowiska PWr, gdzie przeszła wszystkie etapy awansów zawodowych. Nominację profesorką odebrała z rąk prezydenta w 2016 r. Jej działalność akademicka jest ściśle związana z dyscypliną naukową inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Jest autorką lub współautorką ponad 200 prac (w tym jednego skryptu, dwóch podręczników, jednej monografii i 80 artykułów naukowych). Były one cytowane ponad 900 razy, a indeks Hirscha dla jej prac wynosi 17 (według bazy Scopus).

MK, źródło: PWr

Odległe, a tak sobie bliskie


Dyskusja (0 komentarzy)