Aktualności
Życie akademickie
05 Marca
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2019-03-05

Prof. Kazimierz Furtak doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

W środę, 6 marca, odbędzie się uroczystość nadania prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi – rektorowi Politechniki Krakowskiej w latach 2008–2016 – tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. 

Prof. Kazimierz Furtak swoją pracę naukową i zawodową związał z Politechniką Krakowską, na której w 1979 roku obronił doktorat. W 1987 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1999 roku – tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1996–2002 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK (wcześniej przez sześć lat był prodziekanem tego wydziału). Od 2002 do 2005 roku był prorektorem Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju, a w latach 2005–2008 prorektorem ds. nauki. W roku 2008 został wybrany na stanowisko rektora PK. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje.  Obecnie kieruje Katedrą Budowy Mostów i Tuneli.
Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jego działalność naukowa zaowocowała m.in. wprowadzeniem do polskiego mostownictwa techniki zespolenia żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników listwowych.
Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych i 130 artykułów. Wypromował ponad 100 prac dyplomowych i ponad 20 przewodów doktorskich.
Od 2017 r. jest przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Ponadto przewodniczy Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także Komitetowi Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Członek Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Prof. Kazimierz Furtak od początku kariery zawodowej zdobywał praktyczne doświadczenie jako inżynier i projektant mostów, m.in. w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, Biurze Projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych „Miastoprojekt” w Krakowie. Uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania mostów i tuneli, kierowania, nadzorowania i kontroli budowy, oceniania i badania stanu technicznego budowli. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Infrastruktury.
Prof. Kazimierz Furtak będzie 18. doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.
Źródło: PK
Dyskusja (0 komentarzy)