Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Źródło: UEWr
Opublikowano: 2020-06-23

Prof. Krzysztof Jajuga na czele CFA Society Poland

Prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został wybrany na prezesa Stowarzyszenia CFA Society Poland na kolejną kadencję.

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 150 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Zrzesza 670 członków. Organizacja obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 170 tys. przedstawicieli branży finansowej ze 165 krajów, głównie posiadaczy certyfikatu Chartered Financial Analyst. Jest to najbardziej prestiżowy certyfikat w zakresie finansów, w tym inwestycji. Otwiera drzwi do kariery dla analityków finansowyych, zarządzających portfelem inwestycyjnym, dyrektorów finansowych, doradców finansowych, konsultantów, audytorów, bankowców itp. Egzaminy obejmują takie obszary, jak analiza i wycena instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem, finanse spółek, sprawozdawczość finansowa czy etyka.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga jest jednym z założycieli Polish Association of Investment Professionals (obecnie: CFA Society Poland). Od 1979 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kieruje Katedrą Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, przewodniczy Radzie Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD). Należy także do Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Zasiada w Prezydium Rady Doskonałości Naukowej. Jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę finansów, instrumentów finansowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej, nieruchomości, ekonometrii oraz statystycznej analizy wielowymiarowej. Ma na koncie ponad 470 publikacji w języku polskim i angielskim, w tym kilkanaście monografii i podręczników.

Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz honorowym profesorem Politechniki Warszawskiej.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)