Aktualności
Życie akademickie
13 Maja
Fot. Alan Stocki
Opublikowano: 2024-05-13

Prof. Krzysztof Pomian doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. Krzysztof Pomian, wybitny filozof, historyk i publicysta, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał prof. Krzysztofowi Pomianowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu za „odważne podążanie nieprzetartymi ścieżkami wiedzy i poszukiwanie prawdy; za wyznaczanie nowych obszarów badawczych; za wkład w rozwój globalnej humanistyki oraz za badania nad dziejami muzealnictwa światowego”. To ósmy historyk i 71 osoba wyróżniona przez gdańską uczelnię najwyższą godnością akademicką.

Prof. Krzysztof Pomian należy do grona najwybitniejszych polskich humanistów, których dorobek naukowy wykracza daleko poza granice kraju. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię, politykę i filozofię europejską od Rosji poprzez Europę Środkową po świat śródziemnomorski, od starożytności po czasy współczesne.

Studiował w latach 1952–1957 na Uniwersytecie Warszawskim, tam doktoryzował się w 1965 r. W 1968 roku został usunięty ze stanowiska adiunkta w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej za publiczną krytykę linii politycznej władz. W latach 1969–1972 pracował w Dziale Rękopisów Biblioteki Narodowej. Następnie wyjechał do Francji, do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), gdzie został zatrudniony na stanowisku profesora. W 1999 otrzymał nominację profesorską w Polsce.

Od 1984 roku współpracował z Instytutem Literackim w Paryżu, a od 1978 r. był wykładowcą m.in. w École des Hautes Études en Sciences Sociales, École du Louvre, Université de Genève. Od 2001 r. pełni funkcję dyrektora naukowego Muzeum Europy w Brukseli. Jest jednym z najważniejszych twórców tej instytucji, która utrwala europejską pamięć, ukazując proces kształtowania się europejskiej wspólnoty historycznej i kulturowej na przestrzeni ponad dwóch i pół tysiąca lat.

Jako filozof interesuje się przede wszystkim problematyką poznania, jako historyk zajmuje się dziejami kultury europejskiej, zwłaszcza historią wiedzy historycznej oraz zbieractwa i muzeów. Liczba opublikowanych przez prof. Krzysztofa Pomiana prac przekracza tysiąc. Należą one do różnych dyscyplin humanistyki, takich jak filozofia, naukoznawstwo, semiologia, kulturologia, historia, politologia i muzealnictwo. Jego prace, pisane po polsku, a od 1973 r. przeważnie po francusku, tłumaczone na około dwadzieścia języków, zajmują trwałe miejsce w intelektualnym dziedzictwie Europy.

W ubiegłym roku otrzymał Sigillum Magnum – najwyższe odznaczenie Uniwersytetu Bolońskiego. W 2003 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 2005 – Uniwersytetu w Genewie, a w 2017 – Uniwersytetu Łódzkiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)