Aktualności
Życie akademickie
07 Czerwca
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2023-06-07

Prof. Mansur Rahnama-Hezavah doktorem honoris causa URz

Prof. Mansur Rahnama-Hezavah, wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii twarzowo-szczękowej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość była jednym z punktów obchodów święta podkarpackiej uczelni, która obchodzi 22 rocznicę powstania.

Prof. Mansur Rahnama-Hezavah z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest dwudziestym doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale pierwszym w dziedzinie nauk medycznych. Specjalizuje się w chirurgii szczękowo-twarzowej.

W latach 1985–1990 studiował na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (obecny Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Początek jego aktywności zawodowej datuje się na rok 1990, kiedy podjął pracę w macierzystej uczelni. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej uzyskał w roku 1992, natomiast drugi stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej – sześć lat później.

Po doktoracie w 1997 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W 2009 roku uzyskał habilitację, a rok później objął stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w swojej Alma Mater. W 2014 roku otrzymał nominację profesorską.

Od 2019 roku zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej. Jest konsultantem krajowym z zakresu chirurgii stomatologicznej, a od 2018 roku – prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Należy do lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Jego współpraca z rzeszowskim środowiskiem medycznym rozpoczęła się jeszcze w czasie, kiedy był adiunktem i sprawował opiekę nad praktykami specjalizacyjnymi lekarzy z nowo powstałego wówczas Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im F. Chopina w Rzeszowie. Oddział został z czasem włączony w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, a prof. Rahnama-Hezavah konsultował program dydaktyczny dla kierunku lekarskiego. Pracownicy kierunków medycznych korzystali też z jego porad w kwestii przedmiotów o profilu stomatologicznym: chirurgii szczękowo-twarzowej, propedeutyki chorób jamy ustnej w praktyce położnej, fizjologii narządu żucia, profilaktyce i promocji zdrowia jamy ustnej – zajęć prowadzonych dla ratowników medycznych, położnych, dietetyków i studentów zdrowia publicznego.

W ramach współpracy naukowej z nowym doktorem honoris causa Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi obecnie dwa wspólne tematy badawcze: „Profilaktyka i program wczesnego wykrywania raka jamy ustnej w Rejonie Podkarpacia i Lubelszczyzny” oraz „Postrzeganie chirurgii szczękowo-twarzowej jako specjalności medycznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego”.

MK, źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)