Aktualności
Życie akademickie
05 Lipca
Fot. M. Forecki
Opublikowano: 2021-07-05

Prof. Marek Kwiek członkiem Academia Europaea

Prof. Marek Kwiek, dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został przyjęty w poczet członków zwyczajnych najważniejszego europejskiego towarzystwa naukowego – Academia Europaea.

Naukowiec z UAM jest 101 Polakiem wybranym do tego elitarnego stowarzyszenia. Został nominowany przez sekcję „Governance, Institutions and Policies: Education, Health and Welfare”, która liczy 27 członków.

Kieruje Katedrą UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego i od ponad dwudziestu lat prowadzi międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i karier akademickich oraz ilościowych badań nauki. Jego aktualny obszar badań to międzynarodowa współpraca badawcza, produktywność akademicka, stratyfikacja w nauce i globalne elity naukowe.

Jest międzynarodowym doradcą w sprawach polityki naukowej (dla OECD, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego). Był kierownikiem lub partnerem w 25 międzynarodowych projektach badawczych finansowanych m.in. przez fundacje: Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne Programy Ramowe, European Science Foundation, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Ponadto był kierownikiem 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Stał na czele zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016–2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego, a wcześniej był członkiem zespołu Ernst & Young przygotowującego założenia reform z lat 2009–2011.

W latach 2012–2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Współtworzył narzędzie analityczne Heinnovate (heinnovate.eu) dla Komisji Europejskiej i OECD (2012) służące do pomiaru poziomu innowacyjności europejskich uczelni. Obecnie pełni funkcję eksperta krajowego w projekcie ETER (European Tertiary Education Register) finansowanym przez Komisję Europejską (2021–2024).

Jest autorem 8 monografii i ponad 200 artykułów naukowych. Jego najnowsza publikacja to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (London and New York: Routledge 2019). Natomiast jego ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (Warszawa: PWN 2015).

Od 2018 roku jest także członkiem zwyczajnym European Academy of Sciences and Arts (EASA).

Academia Europaea została założona z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie ponad 4,5 tys. uczonych, w tym kilkudziesięciu noblistów. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)