Aktualności
Życie akademickie
15 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-15

Prof. Marek Kwiek członkiem EASA

Prof. dr hab. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych.

Powstała w 1990 roku European Academy of Sciences and Arts (EASA) to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych na starym kontynencie. Zrzesza ponad 2 tys. najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. Aktualnie wśród jej członków jest 34 Polaków. W listopadzie ub. roku Senat Akademii przyjął w jej szeregi prof. dr. hab. Marka Kwieka (w klasie: nauki społeczne, prawo i ekonomia). Uroczyste zaprzysiężenie odbędzie się w marcu w Salzburgu.

Prof. Kwiek jest międzynarodowym doradcą i ekspertem w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej, m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego. Od kilkunastu lat prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie. W ostatnich kilkunastu latach – jako kierownik, partner lub członek zespołu badawczego – uczestniczył w ponad czterdziestu projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez Fundację Fulbrighta, Forda i Rockefellera, unijne programy badawcze, European Science Foundation (ESF) oraz organizacje międzynarodowe, rządy państw europejskich i instytucje edukacyjne. Jest współtwórcą strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego do 2020 roku (Ernst and Young/IBNGR, 2010) i doradcą ds. reform szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach, ostatnio na Ukrainie (2014). W latach 2016–2017 kierował 10-osobowym zespołem przygotowującym projekt założeń do nowej ustawy, tzw. Ustawy 2.0, promującym badawczą wizję funkcjonowania najlepszych polskich uczelni, silne publiczne finansowanie badań naukowych oraz oparcie funkcjonowania nauki na logice doskonałości akademickiej. Opublikował 12 książek i ponad 180 artykułów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)