Aktualności
Życie akademickie
27 Listopada
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Opublikowano: 2023-11-27

Prof. Marian Gorynia doktorem honoris causa UEW

Prof. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 23 listopada.

Prof. dr hab. Marian Gorynia to wybitny ekonomista, którego zainteresowania naukowe koncentrują się na strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, problematyce konkurencyjności przedsiębiorstw, ekspansji polskich firm na rynki międzynarodowe, mezoekonomii oraz polityce wspierania konkurencyjności. W latach 1999–2002 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecny Uniwersytet Ekonomiczny), a od 2002 roku przez dwie kadencje był prorektorem tej uczelni ds. nauki i współpracy z zagranicą. W latach 2008–2016 pełnił funkcję rektora UEP, z którym jest związany od początku swojej kariery.

Prof. Marian Gorynia należy do grona badaczy, którzy świadomie kształtują ścieżkę swojego rozwoju naukowego, tak aby jej efekty przekładały się na rozwój gospodarki powiązany ze wzrostem dobrostanu jednostki, a tym samym społeczeństwa. Najlepszym odwzorowaniem jego postawy są słowa Petera Druckera: „Ważniejsze od robienia wszystkiego tak, jak trzeba, jest robienie tego, co trzeba” – mówiła w laudacji promotorka przewodu prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska.

Prof. Gorynia to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej cenionych naukowców. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 600 publikacji i artykułów naukowych. W 2021 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy oraz International Management Development Association.

Do lamusa odchodzi efektywność rozumiana ad hoc, doraźnie, krótkookresowo, płytko i jednowymiarowo. […] Kierunki naprawy realnego wkładu przedsiębiorstw do dobrobytu społecznego w skali międzynarodowej powinny iść w stronę przestrzegania zasady jak najszerszej inkluzji społecznej w procesy gospodarowania w krajach goszczących, a jednocześnie w zasady prowadzenia działalności przyjaznej dla środowiska, podporządkowanej idei racjonalności globalnej – podkreślił prof. Gorynia w wykładzie, który wygłosił na UEW.

Z uczelnią tą aktywnie współpracuje od początku swojej działalności naukowej, zarówno w obszarze badań i publikacji naukowych, jak i działań organizacyjnych.

MK, źródło: UEW, UEP

 

Dyskusja (0 komentarzy)