Aktualności
Życie akademickie
16 Listopada
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2023-11-16

Prof. Marja Makarow z tytułem doktora honoris causa PWr

Prof. Marja Makarow. wybitna fińska biochemiczka i biolożka molekularna z Uniwersytetu w Helsinkach, a także prezydentka Academia Europaea, otrzymała tytuł doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. 

Przyznanie najwyższej godności akademickiej prof. Makarow to wyraz uznania dla jej osiągnięć w obszarze polityki naukowej i organizacji badań, w tym formułowaniu i realizacji strategii naukowych na różnych szczeblach, zarządzaniu renomowanymi instytucjami naukowymi oraz wspieraniu innowacyjności i wysokiej jakości badań naukowych. Doceniono także jej zasługi dla dolnośląskiej uczelni technicznej. To właśnie ona miała kluczowy udział w przeniesieniu wrocławskiego Academia Europaea Hub na Politechnikę Wrocławską, odegrała również ważną rolę w procesie integrowania wrocławskiego środowiska akademickiego z europejskim, a dzięki jej zaangażowaniu PWr rozpoczęła starania o akces do sieci Unite! Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Academia Europaea, zasiada też w zarządzie European Innovation Council (EIC).

Prof. Marja Makarow jest biolożką i członkinią fińskiego Center of Excellence Biocentrum. Odkryła molekularne mechanizmy składania białek terapeutycznych w komórkach drożdży. Założyła i przewodniczyła największemu fińskiemu programowi doktoranckiemu w dziedzinie molekularnych nauk przyrodniczych, w ramach którego wspierała około 50 doktorantów i osobiście nadzorowała 19 doktorantów. W latach 2003–2007 była prorektorką ds. badań, szkolenia naukowców i innowacji na Uniwersytecie w Helsinkach.

Pełniła także funkcję dyrektorki generalnej European Science Foundation (ESF) w Strasburgu (2008–2012). Następnie była wiceprezeską ds. badań w Academy of Finland (2021–2016). W latach 2016-2021 była dyrektorką Biocenter Finland, organizacji zrzeszającej pięć biocentrów uniwersytetów we wschodniej Finlandii. Była członkinią zarządu European Institute for Innovation and Technology (EIT). Przewodniczyła zarządowi Technology Academy Finland, przyznającej Millenium Technology Prize za przełomowe innowacje. Należy do komisji przyznającej Spinoza Price za badania podstawowe i Stevin Prize za innowacje zarządzane przez Dutch Research Council (NWO). Należy do międzynarodowego komitetu przyznającej na Politechnice Wrocławskiej Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema (Lem Prize).

Przewodniczyła zarządowi NordForsk, platformy służącej transgranicznemu finansowaniu badań naukowych pięciu rad badawczych krajów nordyckich, zarządzanej przez Nordic Council of Ministers. Stała na czele European Molecular Biology Conference (EMBC/EMBO), a także zarządowi Helsinki Intitute of Phisics (HIP), który był odpowiedzialny za fińską działalność badawczą w CERN. Członkini Rectors’ Assembly of the League of the European Research Universities (LERU), która obecnie obejmuje 21 miejsce wśród najlepszych uniwersytetów europejskich (według danych bibliometrycznych).

Wchodzi w skład zarządu organizacji SAPEA, odpowiedzialnej za doradztwo naukowe przy Komisji Europejskiej. Doradzała fińskiemu rządowi w Research and Innovation Council oraz komisarzom UE w European Research Area Board.

To jej trzeci tytuł doktora honoris causa, wcześniej przyznały go jej uniwersytety w Aalto i Tampere. Otrzymała też francuskie odznaczenie Chevalier de l’Ordre de Legion d’Honner oraz fiński tytuł Commander of the Order of the White Rose.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)