Aktualności
Życie akademickie
27 Lutego
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Opublikowano: 2023-02-27

Prof. Mathias Z. Strowski doktorem honoris causa UPP

Wybitny naukowiec i lekarz praktyk prof. dr hab. Mathias Z. Strowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczelnia doceniła jego wybitne osiągnięcia z zakresu gastroenterologii i diabetologii.

Wręczenie najwyższej godności akademickiej odbyło się 24 lutego w Kolegium Rungego UPP. Tytuł został przyznany
przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Prof. Mathias Strowski jest naukowcem światowego formatu, który swoje doświadczenie naukowe i kliniczne zdobywał w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych. W swej działalności łączy zaawansowane badania eksperymentalne z pracą lekarza-klinicysty, co pozwala na dokonywanie istotnych odkryć naukowych.

Ścisła współpraca profesora z naszymi naukowcami przyczyniła się do rozwoju uczelni, a szczególnie Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt. W ciągu kilkunastu lat opublikowano kilkadziesiąt wspólnych prac, a kilku młodych badaczy odbyło długoterminowe staże naukowe w zespole profesora Strowskiego. Z całokształtu jego dorobku wyłania się wizerunek naukowca-praktyka o szerokich horyzontach intelektualnych, niekwestionowanych osiągnięciach naukowych, a nade wszystko wielkim autorytecie w środowisku naukowym – mówiła podczas uroczystości prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

Profesor Mathias Z. Strowski od 2001 r. związany jest z Charité – Uniwersytetem Medycznym w Berlinie, gdzie obecnie pracuje w Department of Hepatology and Gastroenterology. Kieruje także III Kliniką (Gastroenterologii, Nefrologii i Chorób Zakaźnych) w Klinikum Frankfurt (Oder). Z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu związany jest od ponad 20 lat. W okresie tej współpracy, w ramach krótko- i długoterminowych staży, gościł w swoim laboratorium pięcioro doktorantów i doktorów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Efektem współpracy jest ponad 50 publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach z zakresu diabetologii, endokrynologii, fizjologii takich jak: „Diabetologia”, „Journal of Biological Chemistry”, „Endocrinology” i innych.

Na jego koncie znajduje się około 80 publikacji (w bazie Web of Science), które cytowano łącznie ponad 1800 razy.
Indeks Hirscha = 25. Jest autorytetem w dziedzinie endokrynologii eksperymentalnej i klinicznej. Wśród jego najważniejszych osiągnięć wymienić można: sklonowanie białka rab-26 i wskazanie na jego rolę w sekrecji enzymów trzustki, wykazanie funkcji somatostatyny i jej receptorów na wydzielanie glukagonu i insuliny, wykazanie, że insulina w mózgu pełni funkcję hormonu regulującego łaknienie oraz przeprowadzenie analizy funkcji peptydu glukoagonopodobnego-1 na wydzielanie insuliny.

Po uroczystym wręczeniu dyplomu nowy doktor honoris causa UPP wygłosił wykład pod tytułem: Modulation of the cross-talk between pancreatic islet cells by somatostatin: impact on glycemic control and diabetes?

Ceremonia wręczenia dyplomu przypadała w rocznicę śmierci prof. Tadeusza Vetulaniego, biologa i zootechnika. Z tej okazji wręczono Medale im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Otrzymali je: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Andrzej Falniowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

 

Dyskusja (0 komentarzy)