Aktualności
Życie akademickie
19 Grudnia
Fot. Grzegorz Rosiński
Opublikowano: 2018-12-19

Prof. Michał Ciałkowski doktorem h.c. WAT

Wybitny polski uczony w zakresie termodynamiki, mechaniki płynów, techniki cieplnej i zastosowań metod numerycznych, prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia doceniła profesora za osiągnięcia naukowe, wkład w podnoszeniu kwalifikacji młodej kadry naukowej oraz współpracę z Akademią.

O uhonorowanie wystąpiła do Senatu WAT Rada Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Współpraca prof. Ciałkowskiego z wojskową uczelnią w dużym stopniu dotyczy techniki wojskowej. W 2008 roku, przy okazji utworzenia z jego inicjatywy specjalności silniki lotnicze na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, WAT udzieliła wsparcia zarówno przy tworzeniu siatek programowych, jak i wspomogła swoimi pracownikami obsadę przedmiotów kierunkowych. Doświadczenia naukowo-dydaktyczne WAT były również wykorzystane do uruchomienia studiów podyplomowych mechatronika i diagnostyka silników lotniczych na Politechnice Poznańskiej w 2012 r. Studium to ukończyło dotąd wielu pracowników wojska.

Prof. Ciałkowski był inicjatorem nawiązania szerszych kontaktów naukowych WAT oraz instytucji wojskowych z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Z jego inicjatywy w 2012 r. rozpoczęła się współpraca WAT z prof. dr. Michaelem Giersigiem z Freie Universität Berlin (FU Berlin), członkiem zagranicznym PAN.

– Bardzo ważnymi inicjatywami prof. Ciałkowskiego na rzecz różnych instytucji wojskowych było doprowadzenie do nawiązania roboczej, trójstronnej współpracy w zespole Politechnika Poznańska – prof. M. Giersig z FU Berlin i prof. K. Kempa Collige Boston – WZL2 nad zastosowaniem nanotechnologii w tworzeniu warstwy hydrofobowej, celem zapobiegania oblodzeniu krawędzi natarcia bezzałogowych statków powietrznych; nawiązania dwustronnej współpracy w zespole Politechnika Poznańska – WZL2 przy realizacji projektu System łączności i transmisji danych dla celów militarnych i cywilnych; nawiązania trójstronnej współpracy w zespole Politechnika Poznańska – prof. M. Giersig z FU Berlin i prof. K. Kempa Collige Boston – WITU nad zastosowaniem nanotechnologii do redukcji oporów tarcia powierzchni pocisku artyleryjskiego – wymieniał podczas uroczystości nadania tytułu promotor prof. Janusz Terpiłowski.

Dodał, że prof. Ciałkowski cieszy się dużym uznaniem w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych. W 1993 roku uzyskał stypendium niemieckiego Ministerstwa Badań i Technologii na długookresową współpracę z Katedrą Turbin Gazowych i Parowych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, która trwa do dzisiaj. W jej ramach zostało opublikowanych wiele prac z wynikami przeprowadzonych badań oraz pakiet programów komputerowych wdrożonych w Fabryce Turbin w Göerlitz. Profesor Ciałkowski jest także członkiem stowarzyszenia Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik w Niemczech oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Opublikował 130 artykułów w kraju i za granicą. Jest autorem i współautorem 10 książek i opracowań monograficznych. Wykonał 44 recenzje wniosków o tytuł profesora, prac habilitacyjnych, doktorskich, kandydatów na stypendia Fullbrighta oraz Fundacji Alexandra von Humboldta, monografii, książek oraz grantów dla Komitetu Badań Naukowych. Jego łączna liczba cytowań wynosi 375, a indeks Hirscha 12. Współorganizował konferencje Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie (2012), Nauka dla Obronności (2015), przewodniczył komitetowi organizacyjnemu konferencji Poznań – Lotnictwo dla Obronności (2016) i wielu innych.

Ewa Jankiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)