Aktualności
Życie akademickie
19 Października
Źródło: www.zut.edu.pl
Opublikowano: 2021-10-19

Prof. Michał Kleiber doktorem honoris causa ZUT

Prof. Michał Kleiber, były minister nauki i szkolnictwa wyższego i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, został 18 października doktorem honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Uchwałę o przyznaniu tytułu doktora honoris causa Senat ZUT podjął w kwietniu 2020 roku. Swoją decyzję uzasadniał ogromnymi zasługami prof. Michała Kleibera w jego pracy naukowej, publicznej i państwowej. Uczony otrzymał najwyższa godność akademicką za „nieprzeciętne osiągnięcia naukowe i organizacyjne, ogromny wkład w rozwój i promocję badań, współpracę naukową oraz kształcenie młodej kadry Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym ZUT.

Prof. Kleiber jest wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki, a także osobą niezwykle zasłużoną dla środowiska naukowego oraz otoczenia gospodarczego. Należy do osób wielce zasłużonych dla Polskiej Akademii Nauk. Jego działalność związana jest z metodami obliczeniowymi mechaniki, nieliniową mechaniką ciał stałych, mechaniką układów o własnościach losowych, informatyką i matematyką stosowaną, w tym modelowaniem i symulacją komputerową, metodami numerycznymi oraz metodami sztucznej inteligencji – podkreślał prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

W laudacji, którą wygłosił prof. Ryszard Buczkowski skupiono się na osiągnięciach naukowych profesora, jak i jego aktywności związanej z pracą publiczną i państwową. Nowy doktor honoris causa ZUT w swoim przemówieniu mówił o innowacyjności. Przypomniał, że nauki ścisłe, przyrodnicze i społeczne badają świat takim, jakim jest; inżynierowie tworzą świat, jakiego dotychczas nie było.

Innowacyjność to synergia wiedzy i umiejętności, przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji i powszechnej wiary w znaczenie ludzkiej kreatywności. Silna, powszechna kultura innowacyjności jest kluczem do stworzenia konkurencyjnej gospodarki. Zyskanie szerokiego społecznego wsparcia dla kreatywności myślenia i innowacyjności działania to jedyna polska szansa na stabilny wzrost gospodarczy na poziomie 5 proc. i sprostanie szerokim społecznym aspiracjom. Wspólny sukces zależy w pierwszym rzędzie od naukowców i inżynierów – od ich wiedzy, kreatywności i przedsiębiorczości – podkreślił nowy doktor honoris causa ZUT.

Prof. Michał Kleiber to uczony o światowym autorytecie w zakresie termomechaniki, metod numerycznych i informatyki. W latach 2001–2005 był ministrem nauki w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Od 2006 do 2010 roku pełnił funkcję doradcy społecznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym. W latach 2007–2015 stał na czele Polskiej Akademii Nauk. Przez 11 lat był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Od 2020 r. jest przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Od 2006 r. zasiada w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki (w 2015 r. wybrany na jej wiceprezesa), a od 2009 r. – w Academia Europaea. Jest doktorem honoris causa 10 polskich i zagranicznych uczelni.

MK, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)