Aktualności
Życie akademickie
30 Listopada
Źródło: www.put.poznan.pl
Opublikowano: 2018-11-30

Prof. Mieczysław Jaroniec doktorem h.c. Politechniki Poznańskiej

Profesor Mieczysław Jaroniec został doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w czwartek, 29 listopada, w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.

Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec jest wybitnym specjalistą z zakresu teorii adsorpcji, chemii powierzchni oraz syntezy nanomateriałów o zdefiniowanej, uporządkowanej strukturze, wybitny uczony, członek kolegiów redakcyjnych prestiżowych, międzynarodowych czasopism o profilu chemicznym, honorowym członkiem Brazilian Association of Thermal Analysis and Calorimetry, laureatem Złotego Krzyża Zasługi, medalu A. Waksmundzkiego oraz medalu M. Curie-Skłodowskiej za osiągnięcia naukowe.

Urodził się w Okrzei w 1949 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie podjął tamże pracę na stanowisku asystenta. W roku 1976 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1979 roku stopień doktora habilitowanego. Będąc pracownikiem Wydziału Chemii UMCS, w roku 1985 i 1989 odebrał nominacje kolejno na profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Jego życiowa droga naukowa, rozpoczęta na UMCS, wzbogacona czteroletnim pobytem w Georgetown University, McMaster University oraz Kent State University, rozwijała się dynamicznie na terenie Ameryki Północnej, co w roku 1991 zaowocowało propozycją objęcia stanowiska profesora na Wydziale Chemii i Biochemii Kent State University (Ohio), w którym do dnia dzisiejszego kieruje własnym zespołem badawczym.

Podstawową dziedziną zainteresowań naukowych prof. Jarońca są szeroko rozumiane zagadnienia adsorpcji i chemii powierzchni, jednak w nowym niekonwencjonalnym aspekcie poznawczym. W swoich pracach naukowych prof. Mieczysław. Jaroniec prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, służące syntezie nanomateriałów o uporządkowanej strukturze i zdefiniowanej porowatości z przeznaczeniem do adsorpcji, katalizy, fotokatalizy i ochrony środowiska. Jest twórcą nowych algorytmów/równań i zależności mających zastosowanie w szeroko rozumianej teorii adsorpcji.

Jako uznany autorytet w zakresie teorii adsorpcji oraz chemii powierzchni, profesor  Mieczysław Jaroniec był lub jest członkiem kolegiów redakcyjnych prestiżowych, międzynarodowych czasopism o profilu chemicznym. Był zaproszony do wygłoszenia kilkuset wykładów na prestiżowych kongresach, konferencjach naukowych oraz w wielu instytutach naukowych w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, Japonii, Korei, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie. Dorobek naukowy profesora Mieczysława Jarońca obejmuje ponad 960 opublikowanych prac w notowanych czasopismach naukowych. Liczba cytowań tych prac, wg bazy Web of Science, wynosi 50 114 (bez autocytowań), a związany z tym indeks Hirscha wynosi obecnie 108. Ponad 50 jego publikacji, będących owocem prac zrealizowanych przede wszystkim w Kent State University, jest zakwalifikowanych przez Web of Science jako tzw. highly cited papers. W 2001 roku prof. Mieczysław (Mietek) Jaroniec znalazł się na liście 100 najlepszych naukowców na świecie oraz został uznany za jednego z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie nauki o materiałach. W latach 2015 oraz 2016 uznano profesora za jednego z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie chemii, a w roku 2017 i 2018 – w dziedzinie chemii oraz nauki o materiałach. W roku 2016 wg bazy Scopus, nazwisko profesora Mieczysława Jarońca pojawiło się na liście najlepiej cytowanych naukowców w dziedzinie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. W 2017 roku Clarivate Analytics (Web of Science) opublikował raport dotyczący 21 nazwisk naukowców z tzw. Multiple Hot Papers, czyli z najlepiej cytowanymi pracami, pośród których widnieje profesor Mietek Jaroniec.

Źródło: PP

 

Dyskusja (0 komentarzy)