Aktualności
Życie akademickie
17 Września
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-09-17

Prof. Miłosz Jaguszewski doktorem honoris causa uniwersytetu w Kijowie

Prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał tytuł doktora honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu Europejskiego w Kijowie. Uroczystość odbyła się 16 września.

Wraz z prof. Jaguszewskim najwyższą godnością akademicką zostali wyróżnieni: Wiktor Juszczenko – premier (1999–2001), a w latach 2005–2010 prezydent Ukrainy oraz Rostyslav Valikhnovski – chirurg, duchowny Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, zastępca szefa Administracji Państwowej Prezydenta Ukrainy w latach 2008–2010, doradca ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy (2010–2012). Uroczystości przewodniczył rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Europejskiego w Kijowie prof. Oleh Padalka. Laudację wygłosiła Ałła Navolokina, prorektor ds. edukacji, nauki i współpracy międzynarodowej. W swoim wystąpieniu podkreśliła istotę współpracy międzynarodowej w budowaniu społeczności naukowej oraz dydaktycznej celem stałego podnoszenia poziomu nauczania oraz wiedzy.

Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem, ale w szczególności gronem laureatów. To wielki dzień dla mnie, bo spotkałem się z legendą. Wiktor Juszczenko to bohater narodowy Ukrainy, a dla mnie wielki człowiek, przy którym czułem się onieśmielony – mówi prof. Miłosz Jaguszewski.

Tytuł doktora honoris causa gdański naukowiec otrzymał w uznaniu jego szczególnych zasług dla nauki w dziedzinie medycyny. Prof. Miłosz Jaguszewski jest kardiologiem, nauczycielem akademickim, profesorem nauk medycznych zatrudnionym w I Katedrze i Klinice Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od września pełni obowiązki zastępcy ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: przezskórnych zabiegów wewnątrznaczyniowych z zastosowaniem nowoczesnych metod interwencyjnych, przezskórnych rekanalizacji przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych, dowieńcowych platform bioresorbowalnych, obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS, OCT), denerwacji tętnic nerkowych, intensywnej terapii w kardiologii, kardiomiopatii takotsubo.

Jest pomysłodawcą i koordynatorem realizowanego od 2020 r. w GUMed projektu Young Scientist Program (Młody Naukowiec), który ma na celu wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych w dziedzinie kardiologii, kardiologii inwazyjnej, publikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, w tym New England Journal of Medicine. Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego, Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Redaktor naczelny Cardiology Journal, czasopisma naukowego umieszczonego na liście filadelfijskiej (IF = 2,737). Wchodził w skład Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017–2019, przewodniczący Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Rady Młodych Naukowców IV i V kadencji.

Odbył wiele staży zagranicznych, w tym m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu oraz na Uniwersytecie Charite w Berlinie. Współzałożyciel pracowni obrazowania wewnątrznaczyniowego Berlin Invasive Research and Quantification (BIRQ) Core Laboratory.

Jest dwukrotnym stypendystą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Swiss National Foundation. W 2018 r. zwyciężył w konkursie Supertalenty w Medycynie, plebiscycie promującym liderów młodego pokolenia lekarzy organizowanym przez redakcję Pulsu Medycyny. W 2019 r. otrzymał najważniejsze wyróżnienie naukowe przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) – Nagrodę Kapituły Prezesów za cykl prac pt. „Nowoczesne techniki diagnostyczne oraz optymalizacja interwencyjnych strategii terapeutycznych pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej”.

Joanna Śliwińska, źródło: GUMed

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)