Aktualności
Życie akademickie
24 Listopada
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2018-11-24

Prof. Mirosława Czerny doktorem h.c. kolumbijskiej uczelni

Profesor Mirosława Czerny z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała tytuł doktora honoris causa Universidad de Manizales w Kolumbii.

Kierowana przez nią grupa naukowców z WGiSR współpracuje z kolumbijską uczelnią od 2015 roku. Zorganizowano w tym czasie trzy wspólne konferencje, dwa tygodniowe warsztaty w Warszawie dla studium doktoranckiego Universidad de Manizales oraz cztery warsztaty, które w Manizales poprowadzili pracownicy UW. W ramach współpracy powstały także trzy wspólne monografie i szereg artykułów w czasopismach.

Prof. Czerny pracuje w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Zajmuje się m.in. geografią rozwoju, geografią społeczno-ekonomiczną Polski oraz modelami przestrzennego rozwoju miast. Jest autorką i współautorką licznych publikacji głównie w języku polskim i hiszpańskim. Podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa wygłosiła wykład „Desarrollo sustenable y sus aplicaciones para la ciudad de Manizales” (Rozwój zrównoważony i jego zastosowanie w mieście Manizales).

Źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)