Aktualności
Życie akademickie
06 Marca
Prof. Paweł Droździel (po lewej), źródło: www.pollub.pl
Opublikowano: 2019-03-06

Prof. Paweł Droździel członkiem EASA

Prof. Paweł Droździel, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts), jednej z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych na starym kontynencie.

EASA, założona w 1990 roku przez kraje członkowskie Wspólnot Europejskich, jest organizacją międzynarodową, pozarządową i non-profit, zrzeszającą ponad 2 tys. najwybitniejszych naukowców, artystów i ekspertów w dziedzinie biznesu i sztuki z całej Europy. Wśród nich znajduje się 32 laureatów Nagrody Nobla. Członkowie Akademii reprezentują nauki humanistyczne, medyczne, artystyczne, przyrodnicze, społeczne (w tym prawa i ekonomii), techniczne, religijne oraz związane z zarządzaniem. EASA stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie problemów stojących przed społecznością europejską we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii. Prezesem organizacji jest Felix Unger, a jednym z wiceprezesów (od 2015 roku) były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. Do European Academy of Sciences and Arts należy ponad 3o Polaków, w tym prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll i prof. Jerzy Woźnicki.

Do grona tego dołączył prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL. Jest pracownikiem Zakładu Transportu Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii. Od 2008 do 2016 roku pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych i studenckich na Wydziale Mechanicznym. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1998, a dekadę później obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Žilinie na Słowacji.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką tribologii, trwałości, aspektami ekonomicznymi, zagrożeniami ekologicznymi, bezpieczeństwa oraz zagadnieniami społecznymi w budowie i eksploatacji drogowych środków transportu. Jego dorobek naukowy obejmuje około 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jest także współautorem kilku podręczników i skryptów dydaktycznych dla studentów z zakresu zastosowania grafiki inżynierskiej. W ramach prowadzonych badań naukowych zrealizował kilkanaście projektów badawczych i opracowań dla przemysłu.

Od 2001 roku jest aktywnym członkiem zarządu krajowego Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, początkowo jako sekretarz i skarbnik, a obecnie jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Jest także członkiem Zespołu Systemów Eksploatacji Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

Źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)