Aktualności
Życie akademickie
18 Marca
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2020-03-18

Prof. Paweł Wielgosz w komitecie doradczym ds. GNSS

Prof. Paweł Wielgosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został członkiem Komitetu Doradczego ds. Naukowych Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest drugim Polakiem powołanym w skład tego prestiżowego gremium.

Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM do Global Satellite Navigation Systems Science Advisory Committee powołał Johann-Dietrich Wörner, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kadencja potrwa 3 lata.

– GSAC liczy 12 członków i działa w imieniu dyrektora generalnego ESA, przede wszystkim jako organ doradczy w sprawach naukowego wykorzystania programów nawigacyjnych przy dyrektorze ESA ds. nawigacji. Stanowi również główne ciało doradcze dla środowiska naukowego oraz użytkowników w programach naukowych GNSS (globalne systemy nawigacji satelitarnej) w zakresie badań naukowych – wyjaśnia prof. Paweł Wielgosz.

Głównymi zadaniami komitetu jest opracowywanie i przedstawianie rekomendacji dotyczących: potrzeb środowiska naukowego w dostępie do technologii kosmicznych, definiowania, implementacji i wykorzystania projektów naukowych realizowanych dzięki europejskiemu programowi rozwoju GNSS, formułowania i aktualizacji średnio – i długookresowej polityki ESA dotyczącej GNSS, określania priorytetów przyszłych misji satelitarnych związanych z GNSS, finansowania badań naukowych będących podstawą do określenia priorytetów w przyszłych misjach satelitarnych, finansowania przez ESA projektów naukowych dotyczących rozwoju i wykorzystania GNSS. Funkcję przewodniczącego komitetu pełni prof. Marcus Rothacher z Politechniki Federalnej w Zurychu.

– W komitecie będę zajmował się przede wszystkim opracowaniem koncepcji i opiniowaniem projektu drugiej generacji europejskiego systemu Galileo. Będę także opiniował nowe programy naukowe, w których ESA ogłosi konkursy grantowe dotyczące systemów GNSS, w szczególności związane z nawigacją w telefonach komórkowych oraz z badaniami nad ograniczeniem wpływu pogody kosmicznej na nawigacje satelitarną. Będę również zaangażowany w organizację cyklicznej konferencji ESA na temat naukowych zastosowań systemów GNSS – dodaje prof. Wielgosz.

Prof. Paweł Wielgosz jest drugim Polakiem powołanym w skład GSAC. We wcześniejszych kadencjach w pracach komitetu uczestniczył prof. Stanisław Oszczak, również reprezentujący Uniwersytet Warminsko-Mazurski.

źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)