Aktualności
Życie akademickie
12 Marca
Źródło: www.law.uj.edu.pl
Opublikowano: 2021-03-12

Prof. Piotr Hofmański na czele haskiego trybunału

Prof. Piotr Hofmański, polski sędzia, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, został 11 marca wybrany na prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Pracuje w tym sądzie od 2014 roku, a wcześniej był sędzią Sądu Najwyższego.

Jest pierwszym polskim sędzią zasiadającym w MTK. Ukończył studia prawnicze w 1978 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1981 r, a doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie postępowania karnego – w 1990 r. Nominację profesorską otrzymał w 1997 r.

W latach 1991–2002 kierował Zakładem Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku, a od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Był sędzią Sądu Najwyższego (od 1996 r.) i orzekał w Izbie Karnej tego sądu. Od 1999 r. pełnił funkcję Rzecznika Prasowego SN. Zasiadał przez wiele lat w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W latach 2009–2013 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a od stycznia 2013 r. do objęcia stanowiska w MTK przewodniczącego tej komisji.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą sprawności postępowania karnego, ochrony praw jednostki w procesie karnym, a także stosowania środków przymusu. Jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji naukowych.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, działający od 2002 r., jest stałym sądem powołanym do sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni takich jak ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. W skład Trybunału wchodzi 18 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Państw-Stron Statutu Rzymskiego spośród kandydatów zgłaszanych przez Państwa-Strony. Kadencja sędziego Trybunału trwa 9 lat.

źródło: www.prawo.pl

Dyskusja (0 komentarzy)