Aktualności
Życie akademickie
28 Września
Fot. Adam Stępień
Opublikowano: 2023-09-28

Prof. Piotr Ponikowski doktorem honoris causa AWF we Wrocławiu

Prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nadanie najwyższej godności akademickiej było częścią uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 we wrocławskiej AWF. Odczytując treść uchwały przyjętej przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego, rektor prof. Andrzej Rokita podkreślał nie tylko zasługi wyróżnionego, ale także jego niezwykłą osobowość.

W laudacji prof. Jan Chmura z AWF zwrócił uwagę na niezwykłą dynamikę publikacyjną rektora UMW, międzynarodowe uznanie, pionierski i unikatowy charakter wielu prowadzonych przez niego badań, ale też działalność organizacyjną, zwłaszcza w kontekście stworzenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym prężnie rozwijającego się Instytutu Chorób Serca. Wspomniano także wielką sportową pasję nowego doktora honoris causa – maratony. Jest właśnie w trakcie zdobywania korony tego królewskiego dystansu.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Moja przygoda z nauką – dlaczego warto iść pod prąd” prof. Poinkowski nawiązał do ryciny z jednego z esejów noblistki Olgi Tokarczuk.

Przedstawia ona wędrowca, który dotarł do granic świata i wystawiwszy głowę poza ziemską sferę, zachwyca się widokiem uporządkowanego i harmonijnego kosmosu. A przynajmniej zakładamy, że się zachwyca, bo nie widzimy jego twarzy. Ten obraz jest dla mnie doskonałą ilustracją tego, jak sam myślę o nauce. Nic nie wiemy o wędrowcu. Nie znamy jego pochodzenia, tego co musiał zostawić za sobą i jak wiele kosztowała go podróż, której finał oglądamy. Założyć możemy jedno: nie znalazłby się tam, gdyby nie kierowała nim ciekawość i odwaga. Proszę pomyśleć, jak wielkiej odwagi wymaga wychylenie głowy poza granice znanego świata… – mówił rektor UMW. – Nauka wymaga odwagi. Gotowości przekroczenia granic. Postawienia pytań w przypadkach uznanych za wyjaśnione. Zakwestionowania tego, co od wieków uznawaliśmy za oczywiste. Bez tego nie mamy szans zmienić świata na lepsze. A ten cel uważam za jedno z najważniejszych zadań, jakie stają przed nauką – dodał.

Prof. Piotr Ponikowski jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu (wówczas Akademią Medyczną) związany jest od 1980 roku, gdy rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim (dyplom z wyróżnieniem w 1986 r.). Kieruje Instytutem Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wcześniej szefował Klinice Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Katedrze i Klinice Chorób Serca na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W 2016 roku został prorektorem ds. nauki, a w 2020 – rektorem UMW.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół leczenia niewydolności serca, stabilnej dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego oraz ostrego zespołu wieńcowego i cukrzycy. W ubiegłym roku po raz siódmy z rzędu znalazł się w prestiżowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców świata według rankingu Clarivate Analytics. Taka seria nie zdarzyła się wcześniej żadnemu z Polaków. Jest autorem bądź współautorem łącznie ponad 900 prac w czasopismach recenzowanych.

W latach 2010–2012 był prezydentem Heart Failure Society (HFA), a w latach 2017–2019 prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był laureatem polsko-niemieckiej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej.

MK, źródło: UMW

 

Dyskusja (0 komentarzy)