Aktualności
Życie akademickie
06 Września
Fot. Paweł Sudara
Opublikowano: 2021-09-06

Prof. Radosław Owczuk prezesem-elektem PTAiIT

Prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego oraz kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego trzyletnia kadencja rozpocznie się w 2024 roku.

Nowe władze PTAiIT wybrano podczas Walnego Zebrania organizacji, które odbyło się pod koniec sierpnia w Krakowie. Prof. Radosław Owczuk zastąpi w 2024 roku obecnego prezesa – prof. Janusza Andresa. Prezes-elekt jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Od 2016 r. pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W 2018 roku objął kierownictwo Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed,

Jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i z tą uczelnią związany jest od początku swojej drogi zawodowej. Stopień doktora uzyskał w 2001 r., a doktora habilitowanego w 2010 r. W 2016 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe „Medycyna bólu” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest zastępcą przewodniczącego Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Ministrze Zdrowia, członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej i przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Jego zainteresowania naukowe obejmują wpływ znieczulenia na układ krążenia, leczenie sepsy i wstrząsu septycznego, intensywną terapię w urazach wielonarządowych.

W skład obecnego Zarządu Głównego PTAiIT (kadencja 2021–2024) wchodzą: prof. Janusz Andres (Kraków) – prezes PTAiIT, prof. Krzysztof Kusza (Poznań) – prezes poprzedniej kadencji, prof. Radosław Owczuk (Gdańsk) – prezes-elekt oraz członkowie Zarządu Głównego: dr hab. Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań), dr hab. Lidia Łysenko (Wrocław), dr hab. Paweł Andruszkiewicz (Warszawa), dr hab. Szymon Białka (Zabrze), dr med. Marcin Rawicz (Warszawa).

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstało w 1959 r. jako Towarzystwo Anestezjologów Polskich. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym i reprezentującym środowisko polskich anestezjologów. Jego działalność skupia się na prowadzeniu i wspieraniu działalności badawczej dotyczącej związanych z nim dziedzin medycyny, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy i pozostałej kadry medycznej oraz propagowania wiedzy naukowej. Do celów statutowych Towarzystwa należą również organizacja wymian międzynarodowych oraz wsparcie pracowników ochrony zdrowia w zakresie planowania i organizowania pracy związanej m.in. z anestezjologią, leczeniem bólu i resuscytacją.

MK, źródło: GUMed

 

Dyskusja (0 komentarzy)