Aktualności
Życie akademickie
18 Października
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2021-10-18

Prof. Reiner Schmidt doktorem honoris causa UJ

Najstarsza polska uczelnia nadała tytuł doktora honoris causa prof. Reinerowi Schmidtowi, wybitnemu niemieckiemu specjaliście w dziedzinie prawa publicznego, prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, byłemu profesorowi wizytującemu UJ, współinicjatorowi i organizatorowi współpracy naukowej pomiędzy wydziałami prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Augsburgu.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował się nadać prof. Reinerowi Schmidtowi najwyższą godność honorową uczelni na wniosek Wydziału Prawa i Administracji. Tytuł przyznany został w szczególności za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie prawa publicznego, prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska, aktywną współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przede wszystkim z jego Wydziałem Prawa i Administracji, a zwłaszcza współorganizację od 2001 roku cyklicznych polsko-niemieckich seminariów oraz współredagowanie serii wydawniczej „Krakauer-Augsburger Rechtsstudien”, a także za promowanie w Niemczech polskiej nauki i kultury.

Tytuł nadany został 15 października w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu UJ w Collegium Maius, któremu przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. Laudację na cześć uhonorowanego wygłosił prof. Fryderyk Zoll z Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pokrótce przedstawił on historię kontaktów prof. Schmidta z Uniwersytetem Jagiellońskim, które zaowocowały trwałą współpracą naukową pomiędzy wydziałami prawa najstarszej polskiej uczelni i Uniwersytetu w Augsburgu.

Trudno przecenić znaczenie tej więzi. Jest ona bowiem szczególnym wyrazem budowania Europy jako wspólnej przestrzeni nauki. Jest to budowla wznoszona na o wiele trwalszym fundamencie niż fundament polityczny. Jest to fundament wspólnej naukowej pasji i dążenia do prawdy. Jest to wspólne odkrywanie prawdziwego dialogu i łączących nas wartości – podkreślił laudator.

Omawiając niezwykle bogaty dorobek naukowy prof. Schmidta, Fryderyk Zoll zwrócił uwagę m.in. na rolę, jaką w jego myśli odgrywa zagadnienie integracji europejskiej.

Europa Reinera Schmidta jest zjednoczona w wielości, tworząca liberalną przestrzeń pozwalającą na zrastanie się wspólnego rynku, przyjaznego i gospodarce, i ekologii. Zróżnicowanie Europy jest jej wielką wartością i paradoksalnie gwarancją udanej integracji -– zauważył.

Prof. Zoll zwrócił również uwagę na szczególny wkład uhonorowanego w refleksję nad prawnymi aspektami ochrony środowiska.

Reiner Schmidt wierzy, że jest możliwe takie ukształtowanie instrumentów regulacyjnych między prawem środowiska a prawem regulującym gospodarkę, aby uzyskać efekt pozwalający na pogodzenie gospodarczej efektywności z optymalnymi rozwiązaniami ekologicznymi – dodał prof. Zoll.

Laudator omówił także rolę, jaką niemiecki uczony odegrał w edukacji prawniczej, m.in. poprzez czynny udział w reformowaniu systemu kształcenia prawników w Niemczech. Podkreślił, że Reiner Schmidt „jest wzorem nauczyciela, który stworzył prawdziwą szkołę uczonych”, do którego uczniów należą wybitni profesorowie prawa administracyjnego, w tym Andreas Voβkuhle, pełniący w przeszłości funkcję prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Na zakończenie prof. Zoll wyraził nadzieję, że włączenie prof. Schmidta w poczet doktorów honoris causa UJ nie jest zwieńczeniem zainicjowanej przez niego współpracy, która, zdaniem laudatora, będzie „trwać i rozwijać się nadal, z korzyścią dla obu uniwersytetów, Polski, Niemiec i Europy”.

W swoim wystąpieniu uhonorowany podziękował przedstawicielom Wydziału Prawa i Administracji UJ za długotrwałą i owocną współpracę. Ceremonię zwieńczył krótki wykład prof. Reinera Schmidta, zatytułowany „Gehört die Geldpolitik vor den Richter?” (Czy polityka pieniężna powinna stawać przed sądem?).

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)