Aktualności
Życie akademickie
17 Czerwca
Źródło: www.pm.szczecin.pl
Opublikowano: 2024-06-17

Prof. Stanisław Gucma doktorem honoris causa Politechniki Morskiej w Szczecinie

Prof. Stanisław Gucma otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Morskiej w Szczecinie. Jest drugim naukowcem uhonorowanym najwyższą godnością akademicką przez szczecińską uczelnię.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 13 czerwca. Prof. Stanisława Gucmę doceniono za wybitne zasługi dla wyższego szkolnictwa morskiego, w szczególności w zakresie pionierskich badań inżynierii ruchu morskiego, oraz za zaangażowanie w rozwój Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Prof. Gucma zaliczany jest do grona najwybitniejszych postaci życia naukowego z bogatymi osiągnięciami badawczymi, dydaktycznymi oraz organizacyjnymi. Stosowane przez niego rozwiązania koncepcyjne wdrażane są w gospodarce morskiej i przemyśle. Swoją działalność zawodową i naukową związał od początku z morzem. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od praktykanta pokładowego przez kolejne stopnie marynarskie, a następnie oficerskie na statkach polskich i obcych bander. Po uzyskaniu dyplomu kapitana żeglugi wielkiej w roku 1989 był zatrudniany na stanowisku kapitana. Poznał trudy zawodu marynarza, pracując na statkach rybackich i towarowych na morzach i oceanach całego świata, w tym na bardzo trudnych nawigacyjnie akwenach – Morzu Beringa, Falklandach czy Morzu Północnym. Przez wiele lat łączył pracę zawodową na morzu z pracą naukową na uczelni.

Po ukończeniu studiów – najpierw na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a potem w Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytecie Technicznym – podjął pracę w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie na Wydziale Nawigacyjnym na stanowisku asystenta w Zakładzie Nawigacji Instytutu Nawigacji Morskiej. W latach 1984–1990 sprawował funkcję dziekana Wydziału Nawigacyjnego. Następnie przez sześć lat był dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej. Jednocześnie prowadził badania naukowe, które dotyczyły zagadnień wyznaczania i kształtowania dróg wodnych. W roku 1996 został wybrany na rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W wyborach w 2008 roku został po raz trzeci wybrany na rektora. I znów, podobnie jak poprzednio, urzędował przez dwie kadencje – do roku 2016. Obecnie jest pracownikiem Katedry Symulacji Morskich na Wydziale Nawigacyjnym.

W trakcie jego rektorskiej kadencji uruchomiono nowe kierunki studiów i specjalności, rozbudowano znacząco infrastrukturę badawczą i dydaktyczną uczelni, w tym m.in. pozyskano tereny i wybudowano Dom Pracy Twórczej i Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu, rozpoczęto budowę Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego, utworzono Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu, pozyskano obiekty i tereny po Zespole Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie dla potrzeb budowy nowych pomieszczeń dydaktycznych i laboratoriów Wydziału Mechanicznego. Istotne z punktu widzenia kształcenia przyszłych oficerów floty handlowej było pozyskanie funduszy i wprowadzenie do eksploatacji statku szkolno-badawczego Nawigator XXI. Utworzono wysoko specjalizowane Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego oraz Centrum szkoleniowe LNG. Wybudowano i zmodernizowano szereg laboratoriów. W zakresie dydaktyki prof. Gucma jest autorem podręczników, skryptów, programów studiów.

To drugi, po prof. Aleksandrze Walczaku (uhonorowanym dwa lata temu), doktor honoris causa Politechniki Morskiej w Szczecinie.

MK, źródło: PMS

Dyskusja (0 komentarzy)