Aktualności
Życie akademickie
10 Października
Fot. Jerzy Undro
Opublikowano: 2022-10-10

Prof. Tadeusz Markowski doktorem honoris causa ZUT

Prof. Tadeusz Markowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uroczystość odbyła się 7 października w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym.

Prof. Tadeusz Markowski to wybitny uczony i ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego dokonania są wielowymiarowe. Jako jeden z pierwszych ekonomistów w Polsce zwrócił uwagę na konieczność integracji polityki społeczno-gospodarczej z polityką przestrzenną. W swoich opracowaniach naukowych podkreślał znaczenie wartości przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Uchwałę o przyznaniu mu tytułu doktora honoris causa podjęto w maju. Został wyróżniony za „nieprzeciętne osiągnięcia naukowe i organizacyjne z zakresu ekonomicznych uwarunkowań planowania przestrzennego, zarządzania miastem oraz kształtowania koncepcji zintegrowanego planowania rozwoju, a także inspirowania szerokiej interdyscyplinarnej współpracy środowisk naukowych i praktyki”.

Prof. Markowski to uczony wielkiej klasy, człowiek wielkiego formatu, życzliwy, chętnie pomagający innym pracownikom naukowym. Wkład w rozwój nauk tworzą ludzie wybitni, obdarzeni niezwykłymi talentami i charakterem. W dzisiejszych czasach, aby osiągnąć sukces potrzebna jest zdolność i umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi zarażonych wspólna pasją. Prof. Markowski niewątpliwe legitymuje się takimi zdolnościami – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Prof. Markowski w swoim przemówieniu mówił o wyzwaniach narodowej i lokalnej polityki urbanistycznej. Elektryczność, budowanie światowego konsensusu wobec ochrony klimatu, odnawialne źródła energii – to według niego wyzwania, które są odkładane przez polityczny świat na później.

Stoimy na zakręcie historii wielkich wyzwań technologicznych i zmian, które w tej chwili nas bardzo mocno dotykają, a my czasem, jak się okazuje od strony politycznej, stajemy w rozkroku i czekamy ze zdziwieniem, co może się wydarzyć. Ten sygnał procesów już jest w drodze i w nas uderza, a my ciągle jesteśmy reaktywni i spóźnieni. Te wszystkie problemy ogniskują się w układach państwowych, które decydują o naszej przyszłości – podkreślił.

Jego zdaniem trendy, które będą determinowały dalsze procesy rozwoju miast to: cyfryzacja, wzrost zapotrzebowania na energię, ochrona klimatu, rozwój odnawialnych źródeł energii i wyczerpywanie się tanich źródeł surowców mineralnych. Dodał, że o procesach rozwoju miejskich cywilizacji będą decydowały kapitał terytorialny, energia odnawialna i zasoby wody oraz zdolność do wykorzystania surowców wtórnych.

Tak jak energia z węgla kamiennego i zdecentralizowane systemy dostarczania energii, gazu świetlnego, a potem energii elektrycznej były siłą odśrodkową w procesach urbanizacji, tak obecnie nowym zasobem wiodącym w procesach rozwoju staje się tani i „zielony prąd” – zaznaczył prof. Markowski.

Dodał też, że ZUT to dla niego wzór uniwersytetu kompletnego.

Są tu wszystkie wydziały, które łączą się w zintegrowaną całość. Architektura, ekonomia, rolnictwo – te wszystkie elementy mieszczą się w obrębie moich zainteresowań naukowych i problematyce miejskiej – zauważył.

Prof. Tadeusz Markowski jest 61 osobą wyróżnioną godnością doktora honoris causa przez szczecińską uczelnię. Do 2020 roku kierował Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem UŁ. W latach 2002–2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania UŁ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zarządzania miastem i jego przestrzenią, marketingiem terytorialnym, zintegrowanego planowania rozwoju i elastyczności w planowaniu, interesu publicznego w planowaniu przestrzennym, chaosu przestrzennego, regeneracji miast oraz wyzwań związanych z ochroną klimatu a polityką rozwoju. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym ponad 50 opracowań książkowych.

W latach 2001–2011 pracował na rzecz komisji sejmowych, m.in. Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, przygotowując ekspertyzy i opnie na temat koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Działał na rzecz reformy systemu planowania przestrzennego i regionalnego, opiniował projekty ustaw z zakresu rozwoju regionalnego. Przygotowywał liczne ekspertyzy dla rządu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, w tym opinie do projektów ustaw w zakresie rewitalizacji miast. Jego opnie były wykorzystywane w dokumentach programowych rządu, m.in. dla celów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Do 2019 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Komitet pod jego kierownictwem istotnie przyczynił się do opracowania przyjętej przez rząd 13 grudnia 2011 roku koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Mateusz Lipka, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)