Aktualności
Życie akademickie
21 Czerwca
Źródło: www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2021-06-21

Prof. Tomasz Kapitaniak w Academia Europaea

Prof. Tomasz Kapitaniak z Politechniki Łódzkiej jest kolejnym polskim uczonym, który został członkiem Academia Europaea. Organizacja zrzesza ponad 4 tys. naukowców ze wszystkich dziedzin nauki, w tym blisko stu z Polski. 

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku, i Szwedzkiej Akademii Nauk. Gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie. Zrzesza obecnie ponad 4,5 tys. członków, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Należy do niej blisko setka uczonych z Polski.

Do grona tego dołączył właśnie prof. Tomasz Kapitaniak z Politechniki Łódzkiej. Został członkiem sekcji physics & engineering sciences, w której zrzeszonych jest obecnie 437 naukowców. Prof. Kapitaniak kieruje Katedrą Dynamiki PŁ. W wieku 29 lat uzyskał habilitację, tytuł profesora otrzymał, gdy miał 36 lat. Jest znanym na świecie naukowcem, często zapraszanym do wygłaszania wykładów plenarnych. Opublikował 311​​ artykułów naukowych w renomowanych czasopismach, cytowanych ponad 6 tys. razy. Cieszy się międzynarodowymautorytetem w dziedzinie tzw. chaosu deterministycznego oraz sterowania ruchami nieregularnymi. W 2013 roku został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Jest doktorem honoris causa na Uniwersytecie Państwowym w Saratowie (Rosja) i Politechnice Lubelskiej. Otrzymał także tytuł honorowego profesora University of Aberdeen w Szkocji. Relaksuje się, malując obrazy oraz prowadząc rozgrywki szachowe.

Celem Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki, szczególnie w odniesieniu do zagadnień europejskich, doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w sprawach naukowych. ​​Członkostwo otrzymuje się dożywotnio w drodze zaproszenia popartego rekomendacjami, po weryfikacji osiągnięć kandydata. Organizacja działa jak europejska akademia nauk. Dba o wysokie standardy etyczne w sferze nauki, prowadzi działalność lobbingową i doradczą w Komisji Europejskiej. Ma siedzibę w Londynie, biuro informacyjne w Grazu oraz 5 hubów wiedzy w: Barcelonie, Bergen, Cardiff, Tbilisi i we Wrocławiu.

źródło: PŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)