Aktualności
Życie akademickie
29 Września
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2022-09-29

Prof. W. Łączkowski człowiekiem prawdziwie akademickim

Prof. Wojciech Łączkowski, prawnik, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, został uhonorowany Medalem Homini Vere Academico.

Medal Homini Vere Academico został ustanowiony w 2013 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Otrzymują go osoby „spełniające wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”. Pierwszym wyróżnionym tym odznaczeniem był prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Do grona uczonych uhonorowanych medalem dołączył właśnie prof. Wojciech Łączkowski, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość wręczenia tego szczególnego wyróżnienia odbyła się 27 września w Gabinecie Rektora UAM w Collegium Minus.

Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby docenić osobę wybitną, która praktycznie całe swoje zawodowe życie związała z naszą uczelnią – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. – Osobę, której wielki dorobek naukowy, zwłaszcza w sferze prawa finansowego, doceniany jest w kraju i za granicą. Osobę, która w końcu z sukcesem realizowała się jako dydaktyk, kształcąc magistrów, doktorów i profesorów. Profesor Wojciech Łączkowski, bo o nim mowa, zrealizował zatem misję, jaką ma przed sobą człowiek wiążący swoje życie z uniwersytetem. Z uniwersytetem, którego zadaniem jest – jak pisał prof. Kazimierz Twardowski – zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczość naukowa, zarówno pod względem merytorycznym jak pod względem metodycznym. A także dalej, wspominając o drugiej drodze uniwersytetu, drodze wychowawczej, która dla profesora i docenta Uniwersytetu nie jest czemś obcem i zewnętrznem, lecz zlewa się z jego pracą nauczycielską, polegającą na wyrabianiu w studentach umiejętności myślenia i badania naukowego – dodała rektorka UAM.

Prof. Wojciech Łączkowski to wieloletni pracownik dzisiejszego Wydziału Prawa i Administracji, którego jest też absolwentem. W 1975 r. został prodziekanem WPiA, natomiast w 1978 r. – jego dziekanem. W 1977 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1981 r. został wybrany prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1992 r. prof. Wojciecha Łączkowskiego mianowano profesorem zwyczajnym.

Opublikował około 200 prac. Był promotorem w kilkuset przewodach magisterskich, 15 przewodach doktorskich. Recenzował wiele przewodów o nadanie tytułu doktora honoris causa, procedur habilitacyjnych, rozpraw doktorskich i publikacji naukowych.

Pełnił również funkcje państwowe, w tym między innymi sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i członka Rady Polityki Pieniężnej. Udzielał się ponadto jako aktywny członek, w wielu korporacjach uczonych, w tym w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowym Instytucie Finansów Publicznych.

źródło: UAM

 

Dyskusja (0 komentarzy)