Aktualności
Życie akademickie
24 Listopada
Fot. Dariusz Piekut
Opublikowano: 2023-11-24

Prof. Waldemar Priebe doktorem honoris causa Politechniki Białostockiej

Prof. Waldemar Priebe, światowy autorytet w dziedzinie chemii medycznej, szczególnie leków przeciwnowotworowych, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Białostockiej. Uroczystość odbyła się 23 listopada.

Badania prof. Waldemara Priebe koncentrują się na chemii i biologii nowotworów oraz racjonalnym projektowaniu i przedklinicznym opracowywaniu nowych metod leczenia chorób nowotworowych, a także chorób zakaźnych. Spośród zaprojektowanych przez niego leków, pięć nowych związków zostało zakwalifikowanych do badań klinicznych u pacjentów onkologicznych. Dwa związki należące do klasy antybiotyków antracyklinowych – Annamycyna i Berubicyna (WP744) – są obecnie poddawane badaniom klinicznym u pacjentów z nowotworami mózgu, mięsakami tkanek miękkich i ostrą białaczką szpikową. Prof. Priebe od kilkunastu lat zaangażowany jest w rozwój nowego leku skutecznego przeciw ludzkiemu glejakowi. Obecnie znajduje się on na końcowym etapie przeglądu FDA, kolejnym krokiem są już badania kliniczne.

Priebe jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Obecnie pracuje jako profesor chemii medycznej na Wydziale Leków Eksperymentalnych w Centrum Rakowym MD Anderson w Houston. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. poszukiwania nowych leków przeciwnowotworowych o unikalnych mechanizmach działania. Prowadzi badania związane z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu.

Opublikował ponad 200 recenzowanych artykułów naukowych, a jego praca zaowocowała ponad 70 patentami i licznymi licencjami firm farmaceutycznych. Jest współzałożycielem sześciu firm biotechnologicznych w USA. Cztery z nich weszły na giełdę (NASDAQ) w USA. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Białostocką w zakresie chemii
bionieorganicznej, chemii medycznej i farmacji, biotechnologii oraz technologii żywności. Wspiera również polskich naukowców z takich instytucji, jak: Centrum Onkologii w Warszawie z oddziałami w Gliwicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Instytut Hematologii w Warszawie, Politechnika Śląska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

MK, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)