Aktualności
Życie akademickie
03 Grudnia
Źródło: www.sggw.pl
Opublikowano: 2018-12-03

Prof. Zbigniew Kundzewicz doktorem h.c. SGGW

Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz został doktorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 29 listopada w Auli kryształowej SGGW.

Profesor Zbigniew W. Kundzewicz jest wybitnym uczonym z zakresu hydrologii, który od wielu lat współpracuje z naukowcami z SGGW (zwłaszcza z Katedry Inżynierii Wodnej). W 2014 roku otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla SGGW”. W latach 2014–2017 był koordynatorem polsko-norweskiego projektu CHASE-PL, w którym warszawska uczelnia była drugim polskim partnerem. Projekt zakończył się dużym sukcesem (przeszło 20 publikacji w bazie „Web of Science”, z czego osiem współautorstwa profesora z pracownikami SGGW). W ramach projektu powstały również książki, m.in. „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce” pod red. Z.W. Kundzewicza, O. Hovy oraz T. Okruszki. Laureat współpracował też z prof. Kazimierzem Banasikiem w ramach IAHS (Z.W. Kundzewicz – sekretarz Komisji Systemów Wodnogospodarczych – ICWRS, edytor i członek Zarządu, K. Banasik – wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Erozji Kontynentalnej – ICCE) oraz profesorami Edwardem Pierzgalskim i Andrzejem Byczkowskim w ramach komitetów PAN, co zostało uwieńczone współautorskimi artykułami w kwartalniku „Nauka”.

W lutym ubiegłego roku uroczyście przekazał Bibliotece Głównej SGGW prywatną kolekcję kilkudziesięciu „czerwonych książek”, czyli wydawanych przez IAHS monografii naukowych z zakresu hydrologii. Zrobił to w przekonaniu, że SGGW jest najlepszą instytucją naukową w Polsce zajmującą się tą tematyką, książki te będą więc cieszyły się zainteresowaniem pracowników i studentów.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”.

Źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)