Aktualności
Życie akademickie
30 Września
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-09-30

Prof. Zbigniew Witkowski z UMK Profesorem Honorowym UWM

Prof. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został Profesorem Honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tytuł przyznano w uznaniu zasług naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, zaangażowania w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, a także zasług na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwłaszcza tworzenia i wspierania tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji. Dylom Honorowego Profesora zostanie wręczony 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego olsztyńskiej uczelni.

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski zajmuje się polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa włoskiego. Jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego, a od 2016 roku dziekanem Wydziału Prawa i Administracji (funkcję tę pełnił także w latach 1999–2005). Był doradcą i sekretarzem naukowym Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji i doradcą Szefa Kancelarii Senatu RP, w latach 1999–2002 zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera Jerzego Buzka (1999–2002). W kadencji 2015–2018 oraz 2020–2023 członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej, kilkakrotnie stypendysta włoskiego MSZ, Fundacji Margrabiny J.S. Umiastowskiej oraz Fundacji Lanckorońskich działających w Rzymie. Współpracuje z Uniwersytetem LUISS Guido Carli w Rzymie oraz z uniwersytetami w Padwie, Molise, Perugii, Maceracie, Trieście, Como, Getyndze, Pradze, Brnie, Ołomuńcu,  Pilznie, Bratysławie, Koszycach, we Lwowie, Kijowie, Czerniowcach, Tarnopolu, Alba Iulia, Pitesti oraz w Kobe. W 2006 r. za zasługi na polu współpracy naukowej i kulturalnej włosko-polskiej został odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)