Aktualności
Życie akademickie
05 Grudnia
Źródło: ChAT
Opublikowano: 2022-12-05

Prof. Zbyszko Melosik doktorem honoris causa ChAT

Prof. Zbyszko Melosik, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymał 1 grudnia tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Najwyższą godność akademicką Senat ChAT przyznał prof. Melosikowi w uznaniu jego osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk społecznych w Polsce i za granicą oraz wyjątkowych dyspozycji akademickich, pasji i pracy twórczej na rzecz dialogu międzydyscyplinarnego i międzykulturowego.

Dziś w świecie rozproszonych prawd i pomieszanych znaczeń, w świecie nieustannego niezrozumienia, że fakty to nie to samo, co wartościujące sądy o nich, profesor Zbyszko Melosik, bez zbędnego mentorskiego tonu, ukazuje nam, że nauka nie może być przestrzenią propagowania określonych idei albo zwalczania innych, miejscem polemiki z politycznymi lub społeczno-politycznymi partiami czy ideałami tych partii, że nie powinna również nikogo wykluczać z debaty, pod warunkiem przestrzegania wspólnej zasady racjonalnej argumentacji– mówiła w laudacji prof. Renata Nowakowska-Siuta.

Prof. Zbyszko Melosik jest socjologiem edukacji i kultury, pedagogiem. Kieruje Zakładem Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tej kadencji pełni funkcję prorektora ds. relacji z otoczeniem społecznym.

Zajmuje się kulturą popularną, w szczególności amerykańską, a także współczesnymi systemami edukacyjnymi. Jest autorem książek i artykułów dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, społecznych funkcji edukacji, kultury  popularnej, pedagogiki porównawczej, szkolnictwa amerykańskiego. Sprawuje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

MK, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)