Aktualności
Życie akademickie
01 Lipca
Źródło: UP
Opublikowano: 2020-07-01

Prof. Zygmunt Litwińczuk doktorem honoris causa ZUT

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał tytuł doktora honoris causa prof. Zygmuntowi Litwińczukowi. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został uhonorowany najwyższą godnością akademicką już po raz czwarty.  

Zgodnie z uchwałą Senatu ZUT, tytuł d.h.c. został nadany prof. Litwińczukowi „w uznaniu nieprzeciętnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, ogromnego wkładu w rozwój i promocję badań, w szczególności Jego zasług dla Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie współpracy i kształcenia kadry naukowej”. Dla rektora UP w Lublinie to czwarty tytuł doktora honoris causa. Wcześniej uhonorowały go tą godnością: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (2008), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2013), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2016).

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk jest autorytetem z zakresu hodowli bydła i oceny jakości produktów zwierzęcych. Przyczynił się do restytucji rodzimej rasy bydła białogrzbietego. Jest autorem ponad 700 opracowań naukowych. Ze swoją Alma Mater związany jest zawodowo od 1971 roku, gdy zaczął pracę w Zakładzie Hodowli Bydła. W latach 1991–1997 kierował Pracownią Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, a w 1995 objął kierownictwo Katedry Hodowli Bydła (następnie Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła. Był dziekanem Wydziału Zootechnicznego. W 2016 roku został 11. rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wykładał również na Akademii Podlaskiej i powołanym na jej bazie Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W latach 1992–2002 kierował tam Katedrą Hodowli Bydła i Oceny Mleka.

Był prezesem Polskiego Towarzytstwa Zootechnicznego (2007–2013) i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1997–2016). Wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), medalami: im. T. Vetulaniego (2007) i im. Prof. M. Oczapowskiego (2017).

MK, źródło: UP

Dyskusja (0 komentarzy)