Aktualności
Życie akademickie
09 Grudnia
Źródło: http://pan.olsztyn.pl/
Opublikowano: 2019-12-09

Profesor Zięcik doktorem h.c. SGGW

Na uroczystym posiedzeniu Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 21 listopada 2019 r.  prof. Adam Zięcik otrzymał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Prof. Zięcik, wieloletni dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezes w latach 2013-2015, jest wybitnym badaczem i nauczycielem akademickim, twórcą szkoły endokrynologii rozrodu zwierząt, członkiem licznych stowarzyszeń naukowych krajowych i międzynarodowych, oraz założycielem Towarzystwa Biologii Rozrodu.

W swoim wystąpieniu prof. Zięcik podziękował za nadanie zaszczytnego tytułu i przedstawił wyniki prowadzonych przez siebie badań nad biologią rozrodu. W prezentacji pt. „Podróż do Itaki” ukazał, na przykładzie własnej drogi naukowej i prowadzonych prac badawczych, piękno nauki, wiedzę i satysfakcję, jakie przynosi naukowcowi odkrywanie w pokorze tego, co dotąd nieznane oraz poczucie sensu, gdy sam przyczynia się do jej rozwoju nauki, gdy wyniki jego badań są zastosowane w praktyce.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, a wśród nich: posłowie na Sejm RP, wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk: prof. Romuald Zabielski i prof. Stefan Malepszy; wiceprezes Oddziału PAN w Krakowie prof. Barbara Bilińska; rektorzy warszawskich uczelni, a także prof. Tadeusz Krzymowski dr h.c. (dyrektor Instytutu PAN w Olsztynie w latach 1988-1997).

Obecni byli także przedstawiciele wielu uczelni, instytutów naukowych i organizacji, z którymi współpracuje prof. Zięcik, wśród nich: prof. Ilpo Huhtaniemi z Imperial College Londyn, prof. Maria Alevizaki z Uniwersytetu Medycznego w Atenach, prof. Marek Zygmunt z Uniwersytetu w Greifswald w Niemczech, prof. Nafis Rahman z Uniwersytetu w Turku w Finlandii oraz delegacje z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Chemii Organicznej PAN, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Prof. A. Zięcik jest 95. doktorem honoris causa w historii SGGW.

JK

(Źródło: IRZiBŻ PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)