Aktualności
Życie akademickie
13 Lipca
Laureaci z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą (drugi od prawej), fot. Robertas Dačkus / Kancelaria Prezydenta Republiki Litewskiej.
Opublikowano: 2020-07-13

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego odznaczeni przez prezydenta Litwy

Dwaj profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Tadeusz Bujnicki i Jacek Purchla – zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Za Zasługi dla Litwy. Uroczystość z udziałem prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy odbyła się 6 lipca, w Dniu Państwowości.

Prof. Tadeusz Bujnicki (na fot. drugi od lewej) urodził się w Wilnie. W 1955 r. ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się w 1964 roku u prof. Henryka Markiewicza. Jest badaczem polsko-litewskich relacji literackich i kulturowych, emerytowanym profesorem UJ. Był współtwórcą studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują twórczość Henryka Sienkiewicza, prozę XIX wieku, zwłaszcza polską powieść historyczną, polską literaturę rewolucyjną, literaturę i kulturę pogranicza północno-wschodniego (głównie Litwy) oraz dzieje stosunków polsko-litewskich. Jest autorem kilkunastu książek oraz ok. 250 artykułów i rozpraw naukowych. Pod jego opieką rozpoczynali kariery naukowe tak znakomici literaturoznawcy, jak Stefan Szymutko, Krystyna Kłosińska i Krzysztof Kłosiński.

Prof. Jacek Purchla jest przewodniczącym Rady Uczelni UJ. Przez niemal 30 lat był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc w tym czasie funkcję kierownika Zakładu Studiów Miejskich w Instytucie Historii Sztuki, a następnie kierownika Katedry Dziedzictwa Europejskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Napisał ponad 400 prac naukowych, w tym wiele książek. Od 1991 r. związany jest z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie – jako jego założyciel i dyrektor (do roku 2017. Jest także członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz członkiem zwyczajnym Comite International d’Histoire de l’Art. Od 2015 r. przewodniczy Polskiemu Komitetowi UNESCO. W latach 2016–2017 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)