Aktualności
Życie akademickie
30 Listopada
Opublikowano: 2020-11-30

Profesura Gościnna NAWA dla pięciu wybitnych naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła pierwszą edycję programu Profesura Gościnna. Na polskie uczelnie w ramach programu przyjedzie pięciu naukowców o światowej renomie.

Profesura Gościnna to program, który oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki.

Prestiżowe granty NAWA trafią do pięciu uczelni. Przyznane środki finansowe o łącznej wysokości ponad 10 mln zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowców oraz na wynagrodzenia dla członków stworzonych przez nich grup projektowych.

Dzięki grantom NAWA wybitni w swoich dziedzinach naukowcy mogą przez okres 3–4 lat realizować na polskich uczelniach projekty naukowe oraz angażować się w działalność dydaktyczną w ramach stanowiska profesora gościnnego. W ten sposób NAWA wspiera umiędzynarodowienie nauki i kształcenia w szkołach wyższych. Liczmy, że wizytujący naukowcy zbudują dobre zespoły naukowe, które będą mogły pochwalić się przełomowymi wynikami badań, a także przyczynią się do zwiększenia liczby zdobywanych grantów przez polskie ośrodki naukowe oraz do wzrostu międzynarodowej rozpoznawalności polskiej nauki – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W programie naukowcom przyznawany jest także tzw. komponent badawczy, finansowany przez NCN. Łączna kwota finansowania z NCN w ramach komponentu badawczego w rozstrzygniętej edycji programu to ok. 1,6 mln zł.

Pierwsza edycja Profesury Gościnnej NAWA skierowana była do uczelni i innych jednostek naukowych, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Naukowcy rozpoczną swoje pobyty na polskich uczelniach w 2021 roku.

Prof. Emilian K. Kavalski z Chin w ramach profesury gościnnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie będzie realizował projekt dotyczący stosunków międzynarodowych pod nazwą „Promując porządek w okresie zawirowań”.

Z kolei prof. Francis Harvey z Niemiec na Uniwersytecie Warszawskim będzie prowadził projekt z obszaru humanistyki: „Miejsca, Ludzie, Wydarzenia: Innowacyjne badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”.

Prof. Guillaume Thierry z Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, podejmie się realizacji projektu dotyczącego dwujęzyczności: „Uwolnienie mocy języka obcego: poznawcze podstawy efektu języka obcego i strategicznego użycia języka”.

Na Uniwersytecie Wrocławskim profesurę gościnną otrzymał prof. Robert Rollinger z Austrii i będzie realizował projekt badawczy z historii z zakresu imperiów bliskowschodnich: „Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście – procesy ‘długiego trwania’”.

Prof. Georgiy Kasianov z Ukrainy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu „Poszukiwanie przeszłości: Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki / koniec lat 80. – 2020)” przeprowadzał będzie m.in. analizę polityki historycznej we współczesnej Europie po 1989 roku.

Druga edycja programu zostanie ogłoszona w kwietniu 2021 roku i będzie dedykowana wszystkim dziedzinom nauki. W nowym naborze pojawi się możliwość zaproszenia do Polski także tych pracowników zagranicznych instytucji naukowych, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

źródło: NAWA

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: