Aktualności
Życie akademickie
20 Września
Opublikowano: 2018-09-20

Program magisterski oferowany przez SGH w dziesiątce najlepszych według „Financial Times”

Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Global Masters In Management”. Dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management, współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS, utrzymał 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował po raz drugi z rzędu – tym razem z 68. miejsca na 59. Obecność w setce najlepszych potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

CEMS MIM w SGH

Zainteresowani studenci SGH przechodzą kilkuetapową rekrutację do programu CEMS MIM. Podczas dwuletnich studiów magisterskich pod okiem międzynarodowych wykładowców i tutorów zdobywają specjalistyczną wiedzę i przechodzą praktyki na najwyższych szczeblach zarządczych międzynarodowych korporacji, a ich projekty są wdrażane. Absolwenci kierunku biegle posługują się przynajmniej trzema językami obcymi. SGH jest jedną z najlepiej ocenianych uczelni w ramach sojuszu CEMS: w grudniu 2017 roku studenci przyznali uczelni tytuł „school of the year”, a za najlepszy kurs uznali zajęcia prof. Jacka Mirońskiego z SGH.

Czym jest CEMS?

CEMS to światowy sojusz tworzony przez 30 szkół biznesu wraz z ich partnerami korporacyjnymi, który prowadzi wspólny magisterski program CEMS Master’s in International Management. Zrzeszenie szkół obrało sobie za cel kształcenie przyszłych liderów, którzy będą sprawnie poruszać się po międzynarodowym, wielojęzykowym i wielokulturowym środowisku biznesowym.

Do sojuszu może przynależeć tylko jedna uczelnia z danego kraju – dlatego SGH jest jedynym w Polsce członkiem akademickim CEMS. Dzięki temu w SGH realizowany jest program CEMS Master’s in International Management.

Więcej informacji: www.sgh.waw.pl/cems, www.cems.org.

Piotr Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)