Aktualności
Życie akademickie
30 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-30

Program NAWA dla uczonych z zagranicy

Umiędzynaradawianie nauki ma poprawić pozycję naszych uczelni w rankingach światowych i prestiż naszych jednostek badawczych. Wprawdzie stale rośnie ilość studentów zagranicznych w naszych uczelniach, ale w dziedzinie wymiany kadry akademickiej ruch jest raczej jednostronny.

NAWA uruchomiła program Bekkera, którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Oferuje wyjazdy od 3 do 12 miesięcy pozwalające na nawiązanie długofalowej współpracy oraz realizację projektów wspólnie naukowcami z zagranicy, a także staże podoktorskie. Jest również skierowany do doktorantów program im. Iwanowskiej. To wyjazdy na okres od 6 do 12 miesięcy. NAWA realizuje także programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej.

Absolutną nowością jest właśnie ogłoszony program im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców nie posiadających polskiego obywatelstwa. Umożliwia on prowadzenie badań naukowych, we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi, staże podoktorskie, pozyskiwania materiałów do publikacji oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy na pokrycie kosztów podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez 3 miesiące od 22 stycznia do 23 kwietnia 2019, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

JK

(Źródło: NAWA)

Dyskusja (0 komentarzy)